Dvoudenní seminář – Rok s elektronizací veřejných zakázek

7 187 Kč vč. DPH

Přihlásit se do kurzu

Brno - 8. 10. 2019 - 9. 10. 2019
09:30 - 13:30

  • Cena / Lektoři

    Cena zahrnuje účast, potřebné materiály, výklad lektorů, oběd, další občerstvení, vstup do wellness & SPA na 180 minut. V ceně není zahrnuto ubytování.

    Lektoři - Jiří Dobčák, Mgr. Tomáš Motal, Mgr. Jana Sadílková

    Akreditace kurzu - ne

  • Rozsah a náplň

    Tento speciální zážitkový seminář je dvoudenní.

    1. DEN účastníky čeká:

    • přednáška o aktuálním stavu elektronizace v ČR,
    • seznámení se zákonem o zadávání veřejných zakázek a jeho změnami s důrazem na povinnou elektronickou komunikaci,
    • výkladová stanoviska k problematickým ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek,
    • příklady z praxe ohledně elektronického procesování VZ a zkušenosti s elektronizací veřejných zakázek po 18. 10. 2018,
    • právní poradna,
    • odpočinek v luxusním wellness v hotelu Maximus Resort.

     

    2. DEN účastníky čeká:

    • praktický workshop elektronické komunikace v nástroji E-ZAK,
    • praktický workshop elektronické komunikace v nástroji PVU,
    • diskuze a předání certifikátů.

Cíl kurzu

Cílem tohoto dvoudenního semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem elektronizace v ČR, podělit se s nimi o zkušenosti s elektronizací veřejných zakázek po 18. 10. 2018, proškolit v používání elektronických nástrojů, a v neposlední řadě jim také dopřát oddech v krásném a luxusním prostředí.

Účastníci se mohou těšit na skutečné odborníky v oboru. O aktuálním stavu elektronizace a předpokládaném výhledu do budoucna promluví Ing. David Horký, MBA. Čtvrteční právní poradna bude probíhat v režii Mgr. Tomáše Motala a Mgr. Jany Sadílkové, se kterými budou účastnící moct individuálně konzultovat své dotazy a poznatky. Do reálného světa elektronických nástrojů je pak vtáhne Jiří Dobčák.

Program

  • 09:00 - 09:30
    Registrace účastníků - Coffee Break I
  • 09:30 - 11:00
    1 blok
  • 11:00 - 11:15
    Přestávka
  • 11:15 - 12:30
    2 blok
  • 12:30 - 13:30
    Oběd
  • 13:30 - 15:00
    3 blok
  • 15:00 - 16:00
    Právní poradna - pozn. právní poradnu můžete využít během celého dne.
  • 09:30 - 10:30
    Workshop E-ZAK
  • 10:30 - 12:00
    Workshop PVU
  • 12:00 - 13:00
    Oběd
  • 13:00 - 13:30
    Panelová diskuze, předání certifikátů

Dokumenty

  • K tomuto kurzu zatím nejsou dostupné žádné dokumenty.
  • Místo konání - Brno

    Maximus Resort Hotel
    Hrázní 327/4a, 635 00
    Brno


    Kontaktní osoba: Kateřina Tománková
    Tel.: +420 538 702 732
    E-mail: katerina.tomankova@qcm.cz

REFERENCE

  • Workshop se mi velmi líbil, získané informace jsou pro mou práci přínosem. Doporučila bych tento workshop jako základ dalším zájemcům, kteří potřebují poptávat nebo nabízet VŘ.

    Jitka Jirušová, Vodňanská drůbež, a.s.

    Workshop NEN - ovládání nové verze pro dodavatele

  • S obsahem i s lektorem jsme byli spokojeni.

    Lenka Železná, Vězeňská služba ČR GŘ

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Přínosné školení s detailním zaměřením na zadávání VZ v Geminu "krok za krokem". Dotazy byly velmi dobře zodpovězeny i s názorným příkladem. Školení se mi velmi líbilo.

    Lenka Fialová, Státní veterinární správa

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Velmi přínosné a užitečné školení, které napomáhá při zvyšování zátěže administrace.

    Jana Krytinářová, Horská služba ČR, o.p.s.

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Školení bylo srozumitelné a vyčerpávající.

    Anna Žáková, SÚZ ČVUT v Praze

    GDPR - praktický workshop s postupy implementace

  • Přehledné, ucelené školení k problematice rozpočtu (soupisu prací dodávek a služeb) dle vyhlášky 169/2016 Sb. s praktickými příklady.

    Ing. Miloslava Břicháčková, Krajský úřad Libereckého kraje

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Školení bylo přínosné pro možnosti expanze na nový trh. Bylo o nás skvěle postaráno, profesionální školení.

    Jiří Švec, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Tento kurz byl dobrou volbou. Lektor velmi profesionální a zkušený v tomto oboru, rychle a adekvátně odpovídal na dotazy. V neposlední řadě nám byl kurz zpříjemněn prostory hotelu Occidental a skvělým, chutným bufetem.   

    Michaela Holanová, Special Service International, spol. s r.o.

    Veřejné zakázky - nový zákon DETAILNĚ pro dodavatele

  • Úroveň srozumitelná, přednášející ochotný a velmi kvalifikovaný.

    Vlastimil Dvořák, Město Šlapanice

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Školení bylo věcné a odborné s uvedením výstižných případů z praxe. Velmi přínosné.

    Jolana Toffaninová, Generální dodávky staveb s.r.o.

    Statutární orgán obchodní korporace - práva, povinnosti a odpovědnost

  • Školení splnilo předpoklady, výklad byl ucelený a srozumitelný.

    Ing. Michaela Králová, Městské služby Vimperk, s.r.o.

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Věcné, praktické a srozumitelné seznámení na příkladech s problematikou.

    Radka Hrabánková, SZŠ a VPŠZ Mladá Boleslav

    Tvorba zadávací dokumentace dle nového ZZVZ - workshop

  • Workshop byl velmi přínosný, získal jsem přehled o systému E-ZAK, který budu v budoucnu využívat.

    Jiří Vágner, Střední škola umění a designu a VOŠ Brno, p.o.

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Srozumitelný výklad s dodržením obsahu.

    Eva Čechtická, EWAA s.r.o.

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Děkuji za uvedení do problematiky.

    Ludmila Kujalová, Agentura Valfia, s.r.o.

    Obrana příjemců dotací

  • Přínosné školení. Dobrý návod pro administraci VZ v systému www.vhodne-uverejneni.cz. 

    Martina Vacková, Město Velké Hamry

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Školení bylo vynikající právě tím, že bylo zaměřeno na T-E podmínky stavebních veřejných zakázek, na praktické aspekty tvorby "SP s VV". 

    Lydie Zbuzková, ČR Generální ředitelství cel

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Školení bylo velice příjemné. Školitel vše perfektně vysvětlil, dotazy zodpověděl, byl moc milý. Prezentace srozumitelná, praktické ukázky probrány dopodrobna. Školení předčilo má očekávání.

    Martina Tittlová, Městská veterinární správa v Praze

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Školení bylo přínosné zejména prezentací konkrétních příkladů špatné a dobré praxe.

    Hana Botková, Vězeňská služba ČR GŘ

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Školení bylo přínosné a dobře srozumitelné.

    Vladimíra Svobodová, Fokus Labe, z.ú.

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Byla jsem velice spokojena s výkladem. Byl srozumitelný, logický sled informací, fundovaný.

    Mgr. Macková Anna, Soukromá základní škola Lesná s.r.o., Brno

    GDPR pro školy a školská zařízení

  • Školení bylo přínosné, splnilo očekávání. Na dotazy bylo odborně reagováno.

    Hana Havlíčková, ČSSZ České Budějovice

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Školení mi umožnilo zjistit jaký rozsah dat se musí evidovat a co se na nás valí jako na malou firmu, která nemá tým specialistů, kteří by se tím mohli soustavně zabývat.

    Eva Suchochlebová, AsisIMPORT s.r.o.

    Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU

  • Milý a odborný přístup školitele.

    Gabriela Petrželková, SOVIS a.s.

    Workshop NEN - ovládání nové verze pro dodavatele

  • Školení bylo dobře zorganizováno, výklad školitele byl jasný a přehledný.

    Jitka Prášilová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

    Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - první zkušenosti

  • Příjemné, srozumitelné a obsažné školení.

    Marie Šebestová, Základní odborová organizace při MV

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Seminář naplnil očekávání i obsah.

    Katarína Malárová, SP CSS, s.p. Praha

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Téma byl velice pěkně uchopeno a předneseno, hodinotila jsem velice kladně příklady z praxe. Přednáška byla velice pěkná, děkujeme.

    Radmila Presová, Mendelova univerzita v Brně

    Obrana příjemců dotací

  • Přehledná prezentace, lektoři připraveni, na dotazy reagovali a srozumitelně odpověděli. Školení je přínosné.

    Michaela Lavičková, EUROVIA CS, a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Měla jsem prostor zeptat se na konkrétní věci a dostalo se mi okamžité odpovědi. Příjemné prostředí. Spokojenost.

    Iveta Maisnarová, Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Podrobné, přehledné a srozumitelné školení.

    Mgr. Bohumil Cirek, Městská část Praha 3

    Veřejné zakázky - RÁMCOVÉ DOHODY A DNS

  • Školení mi pomohlo zorientovat se v novinkách, které přinesl NOZ. 

    Petra Mládková, Ministerstvo financí

    Jak správně uzavírat obchodní smlouvy

  • Lektor má dobrý, poutavý přednes, zkušenosti z praxe, přesně reaguje na dotazy. Spokojenost po všech stránkách.

    Jana Křížová, Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

    Veřejné zakázky - RÁMCOVÉ DOHODY A DNS

  • Srozumitelný výklad, dodržení témat, názorné příklady.

    Jiří Lorenčík, IBR Consulting, s. r. o.

    Jak správně uzavírat obchodní smlouvy

  • Prezentace jasná, přehledná, odborně bylo školení na vysoké úrovni.

    Jana Bayerová, Městský soud v Praze

    Veřejné zakázky - zadávání VZMR a ZPŘ

  • Se školením jsem byl spokojen. Splnilo mé očekávání.

    Martin Sýkora, AUTO-Tech Vinoř, s.r.o.

    Statutární orgán obchodní korporace - práva, povinnosti a odpovědnost

  • Velmi kvalitní a profesionální školení.

    Božena Zdeňková, Ministerstvo financí ČR

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Zajímavé školení s novými pohledy na zadávání VZ.

    Jan Přibyl, společnost Vlastimil Zelený

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Dobré, zajímavá tématika.

    Jaroslav Leplt, Město Šlapanice

    Obrana příjemců dotací

  • Stručné, jasné, v příjemném prostředí. Nejlepší školení, které jsem absolvovala. Děkuji.

    Xenie Rechcíglová, Univerzita Karlova, Koleje a menzy

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Školení bylo přínosné a splnilo očekávání. Výklad byl srozumitelný, přehledný a prezentace na velmi dobré úrovni. Budu doporučovat.

    Roman Reichl, Horké lázně Karlova Studánka

    Profil zadavatele dle nového zákona - změny, elektronické postupy

  • Náplň kurzu byla vyčerpávající, výhodou ale byla každopádně i znalost českého zákona ZZVZ a tím jsem se lépe orientovala ve výkladu, v pojmech. Každopádně je pro mě užitečné znát rozdíly a znát pravidla na Slovensku a vyvarovat se chyb při...

    Lenka Pažitková, Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Školení bylo přínosné, srozumitelné, ve velmi příjemném prostředí.

    Bc. Lenka Plodíková, Obec Dobrná

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Velmi podrobný návod, jak podat nabídku na VZ na Slovensku. Všechny dotazy zodpovězeny.

    Vendulka Šlechtová, OMEXOM GA Energo s.r.o.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Školitel velmi přívětivý, dobře připravená přednáška - zejména teorie.

    Květa Kubíčková, Město Vrbno pod Pradědem

    Obrana příjemců dotací

  • Školení proběhlo v pořádku, bylo přínosné a zajímavé. Pochvala lektorům za poutavé vykládání informací. 

    Lucie Jurkovičová, Šilhánek a Syn, a.s.

    Tvorba a podání nabídek na veřejné zakázky (elektronicky)

  • Věcné, srozumitelné a přínosné školení. Děkuji.

    Jan Poul, Univerzita Karlova - Centrum Krystal

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Jako všechna školení QCM, i tohle na vysoké úrovni! Lektor Ruben Oczko – perfektní projev, vysvětlení problematiky, dotazy a reakce na problémy při workshopu. Občerstvení i stravování, prostředí konání školení – vše super. Mohu jen doporučit!

    Anna Svobodová, Úřad práce - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Školení splnilo moje očekávání. Co jsem potřeboval vědět, jsem se dozvěděl.

    Petr Lienert, EUROVIA CS, a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Dobře organizované školení a vynikající školitel.

    Jiří Prokš, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

    Dotované veřejné zakázky

FAQ - časté dotazy