INFORMACE GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR                                                  

Proč Vám předkládáme tento souhlas?

Především proto, abychom vám nabízeli jen služby, které jsou pro Vás relevantní a skutečně Vás zajímali.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat a za jakým účelem?

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, název společnosti, telefon za účelem:

 • podkladů pro fakturaci,
 • vystavení certifikátů, prezenčních listin a osvědčení u akreditovaných kurzů,
 • kontaktování zákazníka v rámci zrušení, změny místa konání kurzu či konference,
 • zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení online způsobem, jejichž obsahem jsou aktuální informace ze světa elektronizace veřejných zakázek a dále sdělení související s nabídkou vzdělávacích akcí,
 • případně datum narození, které jsme nuceni evidovat a zpracovávat pouze u akreditovaných kurzů, kdy to po nás vyžaduje legislativa.

 

Jakým způsobem budeme údaje zpracovávat?

Automatizovaně i manuálně. Také budeme provádět analýzy včetně profilování s cílem, co nejlépe přizpůsobit produktovou nabídku našich vzdělávacích akcí.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností QCM, s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatele:

 • Poskytovatel softwaru k rozesíláním hromadných e-mailových zpráv Smartemaling.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost nevyužívá.

 

Na jaké období souhlas udělujete?

Souhlas je zcela dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu GDPR@qcm.cz. Souhlas zůstává v platnosti po dobu registrace vašich údajů a využívání našich služeb a následují 3 roky poté, nebo do doby, než ho odvoláte.

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem a kdykoliv během zpracování můžete využít následujících práv:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kde získáte další informace?

Další informace si můžete vyžádat telefonicky na zákaznické lince +420 538 702 732 nebo e-mailové adrese GDPR@qcm.cz

Potvrzením Vaší emailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů - Společnosti QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40, 623 00, Brno, IČ: 26262525, Spisová značka: C 40722 vedená u rejstříkového soudu v Brně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro schválení podmínek GDPR se, prosím, registrujte nebo přihlaste ke svému účtu.

FAQ - časté dotazy