LEKTOŘI

 • LEKTOR

  Ing. Petr Aigel, Ph.D.

  Ing. Petr Aigel, Ph.D.

  Odborník v oblasti tvorby a analýzy nákladů a cen stavebních prací a dodávek. Magisterský i doktorský studijní program v oboru Management stavebnictví vystudoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tématem disertační práce byla analýza ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla. V současné době působí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně jako odborný asistent na Ústavu stavební ekonomiky a řízení, kde vyučuje předměty týkající kalkulací nákladů se zvláštním zaměřením na kalkulace ve stavebnictví, zpracováním položkového rozpočtu stavebního objektu včetně podrobného výkazu výměr, nákladové a cenové analýzy.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Matěj Baloun

  Ing. Matěj Baloun

  Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2002, nejprve se zabýval malými IT zakázkami a od roku 2009 administruje veřejné zakázky v zadávacích řízeních podle zákona. Pracuje v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p., kam přešel v prosinci 2020 z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Odboru veřejných zakázek, přičemž je adminem elektronického nástroje NEN, a také projektovým manažerem projektů ze SF EU. Další činností, kterou se aktivně zabývá je práce pro CRR ČR, pro které kontroluje veřejné zakázky příjemců v IROP. Na dohodu spolupracuje již leta s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, kde kontroluje veřejné zakázky, a též s Rejstříkem trestů (Ministerstvo spravedlnosti ČR), jimž pomohl a stále pomáhá, např. s vytvořením IS Evidence přestupků, a IS Rejstřík trestů, jako projektový manažer a současně administrátor veřejných zakázek. V neposlední řadě pak na ŽL pomáhá obcím, městům, ale i jiným zadavatelům s veřejnými zakázkami a dotacemi, případně dodavatelům s podáváním nabídek. Ve volném čase se věnuje včelaření, myslivosti a lovecké hudbě.

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Josef Bátrla

  Josef Bátrla

  Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Už od studií se věnoval specifickým tématům, jako jsou právo informačních technologií, kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů či další právní disciplíny, se kterými se běžný právník nesetká, a pro jejichž osvojení se vyžaduje technická zdatnost. V praxi následně pokračoval ve velkých kancelářích, jako je Rowan Legal, přičemž nyní funguje jako samostatný advokát. Josef často publikuje a přednáší.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Dagmar Beránková

  Ing. Dagmar Beránková

  Zkušená lektorka, auditorka a daňová poradkyně, soudní znalkyně v oblasti účetnictví. Absolvovala Vysokou školu báňskou Technické univerzity Ostrava. Má bohatou podnikovou praxi v různých ekonomických funkcích a účetnictví. Je lektorkou Svazu účetních Ostrava, ODBORCONSULTU s.r.o. a jiných školicích agentur, dále přednáší i pro odbornou veřejnost v Ostravě i v Praze.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Marián Béreš

  Ing. Marián Béreš

  Ve své více než 10leté kariéře v nadnárodních společnostech prošel řadou pozic zejména v oblasti marketingu. Od roku 2003 se věnuje rozvojovým programům a koučování jako nezávislý konzultant. Zaměřuje se zejména na cílovou skupinu manažerů a obchodních týmů (regionální manažeři, KAM, obchodní zástupci, konzultanti, obchodní management). Má za sebou více než 5000 hodin lektorské činnosti a koučování různých stupňů managementu. 

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Mgr. Pavel Černý

  Mgr. Pavel Černý

  Pavel Černý se věnuje především případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí. Pravidelně zastupuje klienty ve sporech před Nejvyšším správním soudem, kde dosáhl precedenčních rozsudků v oblasti územního plánování. Podílel se na návrhu nového správního řádu. Je spoluautorem Průvodce novým správním řádem (Linde, 2006). V letech 2011 - 2017 byl členem Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Martin Daniš

  Mgr. Martin Daniš

  Veřejným zakázkám se profesionálně věnuje 6 let. Kromě práce na straně zadavatelů má bohaté zkušenosti i se zastupováním klientů na straně dodavatelů, a to při přípravě nabídek, komunikaci s veřejnými zadavateli, jakož i při uplatňování revizních postupů. Působil na Ministerstvu životního prostředí ČR. Momentálně pracuje ve společnosti VO SK, a.s. jako senior specialista procesů zakázek.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Jiří Dobčák

  Jiří Dobčák

  Školitel a metodik v oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 jako specialista na komplexní elektronizaci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Dále se věnuje využívání dalších elektronických systémů v rámci státní správy (aukce…). Značnou praxi načerpal jako vedoucí zákaznické podpory nejenom pro elektronická tržiště v rámci projektu NIPEZ, ale i dalších elektronických nástrojů. Rád čte, aktivně se věnuje hudbě (kytara) a víkendové turistice (hrady a zámky).

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Monika Dobrovodská

  Monika Dobrovodská

  Monika je od roku 2016 členem týmu projektů odpovědného/strategického zadávání, kde má na starosti metodiku odpovědného veřejného zadávání, přístupy k jeho implementaci v organizacích zadavatelů a aspekty udržitelnosti. Vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně a poté působila ve veřejné správě, nejdéle na Státní zemědělské a potravinářské inspekci, kde šest let vedla oddělení právní a legislativní ústředního inspektorátu. V letech 2004 – 2006 působila jako národní expert na Evropské komisi v rámci Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele. 

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. Martin Dudek

  Ing. Martin Dudek

  Ing. Martin Dudek je ředitelem inspekčního orgánu A-TEST a certifikačního orgánu ATS Relsie se zaměřením na ověřování IT/IS technologií a produktů. Je auditorem a lektorem dalších certifikačních orgánů pro normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 a EN ISO 9001. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení eIDAS, elektronizace veřejných zakázek a informačních systémů veřejné správy.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

  Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

  Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity. Dále absolvoval na Mendelově univerzitě postgraduální studijní program zaměřený na oceňování podniků. Doktorský studijní program absolvoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tématem disertační práce bylo hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních investic. Je soudním znalcem v oboru ekonomika, se specializací na oceňování podniku, efektivnost veřejných stavebních investic a ekonomika veřejných zakázek. Působí na Stavební fakultě VUT v Brně jako ředitel výzkumného centra AdMaS, které se zabývá výzkumem pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií, a současně jako odborný asistent na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. V minulosti vedl útvar Facility management ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., kde měl na starosti správu budov, autoparku a interní služby. Dále působil jako místostarosta brněnské městské části a předseda Finančního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Dana Forýtková

  Mgr. Dana Forýtková

  Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Učitelství. Je lektorkou vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i širokou veřejnost. Je výbornou mentorkou, koučkou a pověřenou lektorkou ke Společnému vzdělávání MŠMT. Zaměřuje se na osobnostní sociální rozvoj, manažerské dovednosti, manažerské techniky v praxi a lektorské a konzultační dovednosti. V současné době působí také jako externí učitelka na Filozofické fakultě v Olomouci, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích i Slezské univerzitě v Opavě.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.

  Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.

  Leona je leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro oblast veřejných zakázek na MPSV. Jak sama říká: „odpovědnému zadávání stoprocentně věřím, jedná se o přístup, který je správný a efektivní, a je budoucností chytrého nákupu. Tento přístup šíříme v rámci projektů SOVZ, ale současně se jej snažím maximálně využívat i v rámci své každodenní agendy při zadávání veřejných zakázek na MPSV. Dosud jsme tak ve veřejných zakázkách v řádech stovek miliónů korun získali přidanou hodnotu v podobě podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob, důstojné práce, zapojení sociálních podniků či nákupu ekologicky šetrných variant zboží a energií.“

  Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Silvia Grünzweigová

  Mgr. Silvia Grünzweigová

  Má bohaté, více než 10 leté zkušenosti s kontrolou veřejných zakázek v rámci eurofondových zakázek. Pracovala jako ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny SR, na Řídícím orgánu na Ministerstvu životního prostředí na oddělení kontroly veřejných zakázek a na oboru kontroly Úřadu pro veřejné zakázky. V roce 2012 patřila získala odbornou způsobilost pro veřejné zakázky. Od srpna 2016 působí na pozici senior konzultanta pro veřejné zakázky ve společnosti VO SK  a.s.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

  Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

  Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program LLM in Corporate Law na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nottingham Trent University. Zadávání veřejných zakázek se věnuje více než 10 let. Od roku 2005 vedl oddělení výběrových řízení v poradenské společnosti RAVEN Consulting, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.), od roku 2009 odbor implementace projektů ve stejné společnosti. V roce 2011 nastoupil na rektorát Masarykovy univerzity jako vedoucí odboru veřejných zakázek. Ve spolupráci s kolegy z odboru zajišťuje univerzitní centrální nákupy prostřednictvím dynamických nákupních systémů a rámcových smluv, řídí zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z operačních programů EU, koordinuje používání elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, poskytuje metodickou podporu univerzitním hospodářským střediskům a provádí kontrolní činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Příležitostně se věnuje přednáškové činnosti.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Ing. Jan Hajzler

  Mgr. Ing. Jan Hajzler

  Odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přednášející se věnuje problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS, dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a věnuje se publikační činnosti.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Bc. Matěj Herůdek

  Bc. Matěj Herůdek

  Vystudoval jsem obor Bezpečnostní management v regionech. I díky tomu je mi problematika elektronizace veřejných zakázek blízká. Od svého nástupu do společnosti QCM, s.r.o. v roce 2019 pronikám do tajů zadávání veřejných zakázek prostřednictvím různých nástrojů. Nejprve jsem působil na zákaznické podpoře Portálu pro vhodné uveřejnění. Postupně jsem se však stal i produktovým specialistou nástroje E-ZAK. V rámci svého zaměstnání na oddělení provozu denně naslouchám potřebám zadavatelů i dodavatelů a pomáhám jim řešit různorodé požadavky vyplývající z práce s našimi nástroji. Tyto zkušenosti z praxe pak předávám účastníkům našich workshopů a školení jako lektor. Mimo svou profesi pak rád sleduji aktuální dění nejen na sociálních sítích a relaxuji u poutavého filmu.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. David Horký, MBA

  Ing. David Horký, MBA

  David Horký vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a od roku 2001 je jednatele společnosti QCM, s.r.o., která se specializuje na elektronizaci veřejných zakázek v České republice. Účastnil se implementace systému elektronických tržišť a je aktivní v projektu FEN, který se snaží usnadňovat práci dodavatelům i zadavatelů zakázek.

  QCM, s.r.o. poskytuje softwarové nástroje pro zadavatele i dodavatele – provozuje certifikované elektronické nástroje E-ZAK a Portál pro vhodné uveřejnění. Pro veřejnost nabízí celou řadu odborných školení zaměřené na oblast veřejných zakázek a práva. QCM si zakládá na tom, že služby administrace veřejných zakázek poskytuje již mnoho let s využitím převážně vlastních elektronických nástrojů.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Eva Chvalkovská

  Ing. Eva Chvalkovská

  Eva pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí na projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek.“  Odborně se zaměřuje zejména na možnosti podpory malých a středních podniků, férové vztahy v dodavatelském řetězci a vtažení dodavatelů do tématu odpovědného veřejného zadávání. Věnuje se i nové oblasti měření a reportingu odpovědného veřejného zadávání. Eva se podílí na tvorbě metodických materiálů, obsahu konferencí a seminářů i individuálních konzultacích pro zadavatele. Úspěšně také přispívá k rozvoji aktivit projektu a networkingu. V týmu do její kompetence spadá koordinace Platformy odpovědného veřejného zadávání, komunikace a rozvoj mezinárodních aktivit.

  Eva má předchozí desetiletou zkušenost z Americké obchodní komory v ČR, kde působila mj. jako zástupkyně ředitele. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika na Národohospodářské fakultě.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. David Janota, Ph.D.

  Ing. David Janota, Ph.D.

  David Janota získal zkušenosti jako vývojář softwaru v několika českých a německých společnostech, ve firmě Honeywell obdržel v roce 2003 cenu Technical Achievement. V roce 2004 získal doktorát v oboru technická kybernetika a od roku 2005 pracuje jako ředitel QA a bezpečnosti ve společnosti CN Group, zároveň je ředitelem její zlínské pobočky. Je také členem lokálního výboru mezinárodní organizace ISTQB a akreditovaným školitelem, mimo jiné je spoluautorem všech českých překladů učebních osnov a slovníků této organizace. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1995 zejména v oblasti programování a testování softwaru.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

  JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

  Magda je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Vladimír Kavan

  Ing. Vladimír Kavan

  Ing. Vladimír Kavan má cenné zkušenosti z oblasti řízení bezpečnosti informací, neboť v této oblasti dlouhodobě působil jak ve státní správě, tak v oblasti komerční sféry, kde v současnosti působí jako auditor a konzultant bezpečnosti informací. Díky praktickým zkušenostem a jeho osobního přístupu účastníci kurzu získávají velmi dobré znalosti o problematice řízení bezpečnosti informací.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

  Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

  Úspěšně absolvoval dva magisterské studijní programy z oblasti veřejných zakázek na Masarykově univerzitě v Brně. Následně zde absolvoval i postgraduální studijní programAdvokát, školitel v oblasti veřejných zakázek, praxe se zastupováním zadavatelů od roku 2006 se zaměřením na projekty spolufinancované z operačních programů, specialista na posuzování a hodnocení nabídek. Bohaté zkušeností má také s přednáškovou činností. Během své praxe dále organizoval zadávací řízení a věnoval se generální advokátní praxi. Sám či spolu s kolegy publikoval 8 odborných publikací se zaměřením na veřejné zakázky.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Radim Koseček

  Mgr. Radim Koseček

  Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Právu veřejných zakázek se věnuje od roku 2013. Aktuálně působí v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na právo veřejných zakázek a závazkové právo. Před nástupem do advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. působil mj. na právním oddělení odboru Veřejných zakázek Ministerstva financí, kde řešil vývoj koncepce a praktickou realizaci centralizovaného zadávání veřejných zakázek se zaměřením na využívání dynamických nákupních systémů. V oblasti práva veřejných zakázek se věnuje také přednáškové a publikační činnosti.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  JUDr. Robert Krč, Ph.D.

  JUDr. Robert Krč, Ph.D.

  Robert Krč je odborníkem na veřejné zakázky, PPP projekty a koncese. Je autorem nebo hlavním spoluautorem několika obsáhlých komentářů a publikací k zákonu o veřejných zakázkách. Má patnáctiletou praxi s veřejnými zakázkami (ÚOHS, projekty pořádané Evropskou komisí, právní poradenství týkající se veřejných zakázek, koncesí a PPP projektů). Pravidelně přednáší a publikuje o veřejných zakázkách.  Vyjednával za ČR v Radě EU ohledně změny přezkumných směrnic pro veřejné zakázky, která vyústila v přijetí směrnice č. 66/2007. Pravidelně publikuje a přednáší o veřejných zakázkách doma i v zahraničí. Dlouhodobě působil na projektu Evropské unie v Moldavsku, kde v letech 2014 a 2015 pomáhal s rozvojem PPP projektů a koncesí. Působil také jako expert v oblasti veřejných zakázek v Makedonii a Bosně a Hercegovině. Rovněž se se podílel na analýze legislativy sektorových koncesí pro Evropskou komisi.  Je korespondentem za ČR pro odborný časopis pro veřejné zakázky - European Procurement & Public Private Partnerships Law Review.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   Mgr. Vítězslava Kukáková

  Mgr. Vítězslava Kukáková

  Pracuje od konce roku 2011 jako poradce v oblasti veřejných zakázek, přičemž se zabývá primárně pomocí dodavatelům při účasti v zadávacích řízeních a s tím související problematikou. Při své práci se věnuje zejména veřejným zakázkám v oblasti stavebnictví. Své zkušenosti načerpala také ve svých předchozích zaměstnáních, a to zejména při práci na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2008 až do konce roku 2011 působila na Odboru kontroly veřejných zakázek. Zde se zabývala zejména kontrolou zadávacích řízení a komplexní dokumentace zadavatele, zpracovávala správní rozhodnutí a výkladová stanoviska ÚOHS k zákonu o veřejných zakázkách. Vítězslava Kukáková si vyzkoušela i pozici zadavatele, a to jako právník Fakultní nemocnice Brno, kde zadavatelská činnost a administrace veřejných zakázek byla jedním z hlavních oblastí její činnosti. S ohledem na svoji dosavadní praxi má tak Vítězslava Kukáková komplexní zkušenosti v oblasti veřejných zakázek, neboť působila jak na straně zadavatele, tak dodavatele a rovněž také kontrolního orgánu.  

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Miloslav Kvapil

  Mgr. Miloslav Kvapil

  Věnuje se efektivitě finančního řízení ve veřejnoprávních korporacích již přes dvacet let. Je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě – Konzultant/Expert, což je nejvyšší úroveň certifikace. Aktivně přednáší pro Český institut interních auditorů a účastní se jako přednášející nejvýznamnějších konferencí v České republice. Současně je také ředitelem společnosti DYNATECH s.r.o., která se zabývá nejen službami interního auditu, ale také vyvíjí vlastní softwarové nástroje pro elektronizaci procesů spojených s finančním řízením a kontrolou veřejnoprávních korporací.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

  Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

  Jan Lašmanský je zakládajícím společníkem a jednatelem AK Karo, Lašmanský & Partners. Před založením vlastní advokátní kanceláře působil více než 14 let ve dvou předních českých advokátních kancelářích, kde se specializoval zejména na veřejný sektor a regulaci. Účastnil se řady projektů (jak na straně zadavatelů, tak dodavatelů) v odvětvích zadávání veřejných zakázek a koncesí. Má rozsáhlé zkušenosti s projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), právním poradenstvím pro veřejnou sféru, architektonickými soutěžemi o návrh, obchodně-právními konzultacemi (obchodní a závazkové právo, FIDIC, M&A apod.) a zastupováním klientů před soudy a správními orgány. Rovněž se několik let podílel na auditech veřejných zakázek financovaných z prostředků Evropské unie, jejichž cílem byla kontrola dodržení správnosti postupů stanovených zákonem a příslušnými předpisy jednotlivých operačních programů. V roce 2011 obdržel ocenění Asociace PPP (Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru) za aktivní přístup a činnost v oblasti PPP v České republice. Je členem právní komise Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Během přípravy nového zákona o zadávání veřejných zakázek spolupracoval s MMR ČR na zpracování části důvodové zprávy k tomuto zákonu (RIA). Publikuje články v odborných časopisech, aktivně se věnuje přednáškové činnosti na konferencích a vede specializovaná školení především v oblasti veřejných zakázek.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Jana Leitnerová

  Jana Leitnerová

  Jsem komunikátorka na všech frontách. Žiju na sociálních sítích, školím, konzultuji a tvořím. 

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   Tomáš Líbal

  Tomáš Líbal

  Tomáš Líbal je ekonomický a účetní poradce, lektor problematiky z oblasti daní a účetnictví a vzájemně souvisejících předpisů. Lektorsky působí od roku 1991. Od tohoto roku se datuje jeho rozsáhlá odborná poradenská a lektorská praxe. Působí mnoho let v oboru účetnictví v rozsahu „od základů až po úzce specializované semináře“. Je autorem a spoluautorem odborných účetních publikací a učebních pomůcek pro účetní.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. Michal Linhart

  Ing. Michal Linhart

  Daňový poradce zapsaný v Komoře daňových poradců České republiky, ev. č. 00002815. Tuto činnost aktivně vykonává od roku 1998, daňovým souvislostem financování výzkumu, vývoje, inovací a investic se pak intenzivně věnuje od roku 2007. Je hlavní osobou odpovědnou za obhajobu projektů RESEA před správcem daně.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

  Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

  Působí na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší práci s klienty v pomáhajících profesích. V soukromé praxi je poradkyní, koučkou a terapeutkou specializovanou na systemický přístup, ve kterém absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik. Je autorkou mnoha odborných textů, členkou Výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a České pedagogické společnosti. Podílí se na vedení výzkumných grantů a evropských projektů. Spolupracuje s řadou neziskových organizací, je supervizorkou v zařízeních sociálních služeb. 

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   Mgr. Jan Malý

  Mgr. Jan Malý

  V roce 2017 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na téže fakultě studuje nyní doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Trestní právo. V rámci magisterského studia se účastnil celé řady soutěží a zahraničních studijních pobytů. Pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., zaměřuje se především na závazkové právo, ochranu osobních údajů a trestní právo s důrazem na trestní odpovědnost právnických osob. Pravidelně přednáší na odborných právnických konferencích.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   Ing. Eva Marečková

  Ing. Eva Marečková

  Eva Marečková pracuje jako vedoucí oddělení administrace veřejných zakázek v Centru pro regionální rozvoj, který je zprostředkujícím subjektem pro IROP. Ve svém předchozím působení pracovala jako vedoucí analytického týmu veřejných zakázek a koncesí ve společnosti Hirst, a.s., která se zaměřovala na poradenskou a konzultační činnost týkající se práva veřejných zakázek a rovněž na vzdělávací a přednáškovou činnost v oblasti veřejných zakázek. Eva Marečková působila od konce roku 2007 do konce roku 2013 na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže nejprve jako referentka, poté jako ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek. Před působením na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracovala jako vedoucí ekonomického oddělení v příspěvkové organizaci. Díky své předchozí praxi má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách a správním řízením. Má mj. zkušenosti s veřejnými zakázkami z oblasti stavebnictví či zdravotnictví, se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se dílčích otázek práva veřejných zakázek. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti veřejných zakázek a publikovala odborné články týkající se problematiky veřejných zakázek na serveru epravo.cz.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Jaroslav Mikyška

  Ing. Jaroslav Mikyška

  Absolvent stavební fakulty ČVUT a člen ČSSI pracuje aktuálně ve stavební společnosti Edikt a.s., kde má na starosti mj. metodické vedení obchodního oddělení v oblasti veřejných zakázek. Spolupracuje externě také s VŠTE v Českých Budějovicích, kde se podílí na výuce některých odborných předmětů. V minulosti působil mj. ve společnosti Hochtief CZ a.s., kde měl na starosti také zavádění nového informačního systému pro kalkulace a controlling, který byl přebírán od německého majoritního akcionáře firmy (překlady, školení, technickou podporu a tvorbu manuálů). Ve volném čase se nejraději věnuje svým třem synům, cestování a sportu.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Ing. Iva Mládenková, Ph.D

  Ing. Iva Mládenková, Ph.D

  Vystudovala ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně,kde v rámci doktorského studia vyučovala předměty "Měnová a finanční politika EU" a "Evropská Integrace". Po obhajobě dizertační práce opustila akademickou půdu a pracovala na různých pozicích převážně v soukromém sektoru jako finanční či projektový manažer. Posledních sedm let pracovala jako stálý zaměstnanec pro Evropskou komisi v Bruselu, a to nejdříve jako desk officer zodpovědný za implementaci regulatorního rámce pro elektronické komunikace v České republice a na Slovensku pro Generální ředitelství pro Komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT). Později přešla na Generální ředitelství pro obchod (DG TRADE), kde pracovala jako policy officer v oblasti antidumpingových cel a dalších nástrojů na ochranu obchodu. Z rodinných důvodů se vrátila zpět do České republiky a je dočasně uvolněna ze služeb Evropské komise. Od září 2018 působí jako freelance adviser, zaměřuje se zejména na poradenství týkající se tzv. komunitárních programů administrovaných přímo z Bruselu (Horizon 2020, Erasmus+, COSME a další). Od ledna 2019 navázala spolupráci s firmou RESEA.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Anikó Molnárová

  Ing. Anikó Molnárová

  Lektorka je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě. Absolvovala fakultu podnikatelskou na Vysokém učení technickém v Brně a současně studuje v kombinované formě doktorské studium. Je také autorkou mnoha vědeckých článku se zaměřením na ekonomii a management. V současné době pracuje ve společnosti DYNATECH s.r.o. a zabývá se problematikou finančního řízení veřejnoprávních korporací, speciálně se zaměřením na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Podílela se na nastavení systémů finanční kontroly v řadě měst a příspěvkových organizací v České republice.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Mgr. Tomáš Motal

  Mgr. Tomáš Motal

  Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 2012 se věnuje právu veřejných zakázek a administraci veřejných zakázek. Ve společnosti QCM, s.r.o. má, mimo již uvedeného, na starosti vedení právního oddělení a metodickou a právně-analytickou činnost při vývoji elektronických nástrojů, které slouží k administraci veřejných zakázek. Mezi jeho koníčky se řadí výpočetní technika.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Filip Nečas

  Mgr. Filip Nečas

  Filip Nečas se zaměřuje na právní služby týkající se veřejného práva, výzkumu a vývoje a veřejných zakázek. Má řadu zkušeností s administrací výběrových řízení především na zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky. Poskytuje rovněž poradenství v oblasti veřejného zadávání v právu energetickém, na které se specializuje především.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Michal Nechanický

  Ing. Michal Nechanický

  Ing. Michal Nechanický začal pracovat na ministerstvu vnitra, kde měl na starost oblast centralizovaného zadávání a následně se stal školitelem zadávání veřejných zakázek prostřednictvím E-Zak a Gemin, kde později začal školit i Národní elektronický nástroj (dále jen "NEN"). Později začal pracovat na ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti elektronizace veřejných zakázek, kde se stal hlavním školitelem NENu a má na starost rozvoj tohoto elektronického nástroje. Školením NENu se zabývá více jak 5 let.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Kateřina Neugebauerová

  Kateřina Neugebauerová

  Kateřina, Senior PPC Specialist, je držitelkou certifikace Google AdWords. V Dobrém webu se stará o reklamní kampaně středně velkých klientů, zejména e-shopů. 

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Ruben Oczko

  Ruben Oczko

  Školitel se zaměřením na elektronické zadávání všech druhů veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, elektronického tržiště Gemin, nástroje RSCZ pro centralizované zadávání veřejných zakázek a portálu elektronických aukcí eAUKCE.cz. Nejčastěji školí formou prezentace či aktivního workshopu. Praxí v oblasti elektronizace veřejných zakázek disponuje od roku 2011, předchozí zkušenosti čerpal v oblasti obchodu a komunikace. Ve volném čase se nejraději věnuje outdoor aktivitám.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Adéla Palovská

  Mgr. Adéla Palovská

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Od r. 2011 působí ve společnosti QCM, s.r.o. na oddělení veřejných zakázek, kde se zaměřuje především na elektronické zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Ve volném čase se věnuje rodině.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Petr Pernica

  Mgr. Petr Pernica

  Absolvent magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2020 působí v advokátní kanceláři MT Legal, před tím několik let působil v kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., a po složení advokátních zkoušek v roce 2015 s ní nadále spolupracuje jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na problematiku veřejného investování a závazkové právo. Před nástupem do advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil jako podnikový právník se zaměřením na veřejné zakázky a obchodní závazkové vztahy. Veřejným zakázkám se věnuje již více než 10 let.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Iveta Petřeková

  Mgr. Iveta Petřeková

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokát se věnuje dlouhodobě zejména civilnímu a obchodnímu právu a mezi její klienty patří jak fyzické osoby, tak obchodní korporace. S ohledem na generální zaměření její praxe se setkává s rozličnými případy ve sféře právní i osobní. Jako lektorka klade důraz zejména na praktické využití prezentované problematiky, což pro ni znamená nejen uvedení praktických příkladů a reálných postupů, ale také zhodnocení aktuální judikatury v dané oblasti. 

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Zbyněk Pochmon

  Mgr. Zbyněk Pochmon

  V rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ na Ministerstvu práce a sociálních věcí se Zbyněk věnuje odpovědnému zadávání ve stavebnictví a souvisejícím příležitostem s důrazem zejména na férové dodavatelské vztahy.

  Zbyněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stavebnictví se věnuje od začátku své odborné praxe, kterou zahájil v jedné z největších stavebních společností na českém trhu a kde získal řadu praktických zkušeností přímo ze staveniště. V dnešní době vedle spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí Zbyněk pracuje pro Povodí Vltavy, státní podnik, jednoho z největších zadavatelů na vodních cestách v České republice, který se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na stavební práce. Kromě zákonnosti zadávání veřejných zakázek je Zbyněk u tohoto zadavatele odpovědný za nastavení požadavků na odpovědné veřejné zadávání.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   Mgr. Lukáš Pruška

  Mgr. Lukáš Pruška

  Absolvent magisterského studia ve studijním oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 působí v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., a to nejdříve jako praktikant, od roku 2012 jako advokátní koncipient a po složení advokátní zkoušky v roce 2016 s ní nadále spolupracuje jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na závazkové právo (včetně standardů FIDIC), problematiku veřejného investování a veřejných zakázek a stavební právo. V rámci své specializace publikuje články v odborných periodicích a věnuje se vzdělávací a přednáškové činnosti. Veřejným zakázkám se věnuje již od roku 2010.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku, Velké Británii a USA. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. 

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Jana Sadílková

  Mgr. Jana Sadílková

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Působila ve státní správě a od r. 2012, kdy nastoupila do společnosti QCM, s.r.o., se specializuje na právo veřejných zakázek se zaměřením na administrace. Zaměřuje se především na elektronické zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Ve volném čase se věnuje sportovním aktivitám.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. et Mgr. Jan Sedláček

  Mgr. et Mgr. Jan Sedláček

  Vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2011 působil jako manažer na Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně. Od roku 2014 se věnuje advokacii. V současné době je trvale spolupracujícím advokátem v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN. Odborně se již 8 let věnuje oblastem veřejného investování, korporátnímu právu, zejména obchodním závazkovým vztahům a due diligence. Dlouhodobě školí a publikuje v oboru veřejných zakázek a dotací. Během své praxe zastupoval několik veřejných institucí, ale také významné národní a nadnárodní korporace.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Michaela Strnadová

  Ing. Michaela Strnadová

  Je registrovaným daňovým poradcem, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z přidané hodnoty.  Působí jako senior konzultant v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V oblasti daňového poradenství pracuje od roku 1998.  Má bohaté zkušenosti s tuzemskými i zahraničními klienty z oblasti nemovitostí, služeb, výroby i obchodu.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. Branislav Šarmír

  Ing. Branislav Šarmír

  Ing. Branislav Šarmír je jednatelem poradenské společnosti obstaráme, s.r.o. Veřejným zakázkám se se aktivně věnuje od roku 2011. Vzděláním podnikový manažer se velmi dobře orientuje v oblasti soukromých firem, větších i menších. Jeho společnost připravuje a realizuje soutěže pro veřejné a sektorové zadavatele, pomáhá dodavatelům připravovat nabídky, školí a zajímá se o efektivní veřejnou správu.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Ing. Josef Šetek

  Ing. Josef Šetek

  Od roku 2012 pracuje jako projektový manažer, resp. specialista na administraci veřejných zakázek v Centru pro regionální rozvoj České republiky, které se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů. Působil také v poradenské společnosti, kde se zabýval zpracováním studií proveditelnosti a žádostí o dotace, především v programech IOP a OPPI – ICT v podnicích. Díky své dosavadní praxi má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákonů č. 137/2006 Sb. a 134/2016 Sb., s technickými aspekty složitých projektů v oblasti ICT a eGovernmentu či s veřejnými zakázkami v oblasti ICT, kybernetické bezpečnosti a dopravní telematiky. Koordinuje spolupráci právních a technických expertů v oblasti veřejných zakázek a věnuje se otázkám aplikace zakázkové legislativy na dynamicky se vyvíjející segment trhu v oblasti ICT.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Ondřej Šimíček

  Mgr. Ondřej Šimíček

  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity. Vzhledem ke svému působení ve společnosti Atlas Consulting patřil mezi metodiky právního informačního systému CODEXIS, který také v rámci předmětů právní informatiky externě přednášel jak na MU, tak na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jako nezávislý poradce obcí a poté jako advokátní koncipient s četnou klientelou mezi obcemi I. stupně využívá kombinace právního vzdělání a dlouhodobého působení jako radního a zastupitele zejména v oblasti veřejných zakázek, územního plánování, kulturních památek a církevních restitucí.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Mgr. Veronika Špornová

  Mgr. Veronika Špornová

  Mgr. Veronika Špornová je advokátem s vlastní kanceláří a mnohaletou školitelskou praxí, která má díky zkušenostem z větších kanceláří i vlastní advokátní praxe, náhled na to, co (nejen) podnikatelé skutečně řeší za problémy při provozu jejich činnosti. Její školení jsou kombinací teorie, jelikož věří, že bez některých znalostí se obejít nelze, ale také příkladů, protože ví, že právo je často na první pohled značně nesrozumitelné. Při školeních se snaží uplatnit jak znalosti nabyté na soudech, tak ty z psaní smluv a jednání s klienty. .

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   František Švanda

  František Švanda

  Absolvoval Obchodní akademii, nyní dálkově studuje Vysokou školu podnikání a práva, obor Management IT. Ve veřejných zakázkách se pohybuje od roku 2006 - nejdříve jako Programátor, od roku 2011 jako Analytik.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Matúš Švanda

  Mgr. Matúš Švanda

  Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V advokacii působí od roku 2009, v současné době trvale spolupracuje s advokátní kanceláři KROUPAHELÁN. Celou praxi se zaměřuje zejména na smluvní obchodní právo s důrazem na duševní vlastnictví včetně software, dále na korporátní právo, právní vztahy k nemovitostem a na zastupování před soudy.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. Jakub Tománek

  Ing. Jakub Tománek

  Technicko-ekonomický specialista na projekty výzkumu a vývoje, jednatel společnosti RESEA s.r.o. Získal vzdělání v technickém i ekonomickém oboru, oblasti výzkumu a vývoje se intenzivně věnuje od roku 2007. Aktivně se účastní posuzování všech projektů, které RESEA zpracovává.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Mgr. Veronika Tóthová

  Mgr. Veronika Tóthová

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala praxe na Městskem státnim zastupitelstvi v Brně a v advokatni kancelaři. Během studia se věnovala veřejným zakázkám, což vyústilo ve vypracování diplomové práce na toto téma. V roce 2018 nastoupila do společnosti QCM, s.r.o., kde se specializuje na právo veřejných zakázek se zaměřením na administrace.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Petr Valenta, Ph.D.

  Mgr. Petr Valenta, Ph.D.

  Mgr. Petr Valenta, Ph.D., vzděláním pedagog, se od roku 2011 pohybuje v oblasti řízení (především vzdělávacích) projektů. Působil na mnoha pozicích v rámci projektových týmů (týmový manažer, projektový manažer, člen odborného týmu) ve státní i soukromé sféře, byl vedoucím projektové kanceláře. Má zkušenosti s přípravou a administrací projektů, realizoval řadu projektů financovaných z ESF i korporátních zdrojů. V současnosti je manažerem systémového projektu OP VVV a držitelem platného certifikátu PRINCE2 Practitioner.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Jakub Váňa

  Mgr. Jakub Váňa

  Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a již od studijní praxe se věnuje veřejným zakázkám, které aktuálně zadává z pozice vedoucího oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věnuje se mimo jiné i zavádění a využívání moderních zadávacích postupů včetně implementace konceptu odpovědného veřejného zadávání, jelikož veřejné zakázky vnímá jako příležitost přispět k rozvoji prostoru, ve kterém denně pohybuje.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

  Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

  Odborník v oblasti tvorby a analýzy nákladů a cen stavebních prací a dodávek. Magisterský i doktorský studijní program v oboru Management stavebnictví vystudoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tématem disertační práce bylo modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. V současné době působí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně jako odborný asistent na Ústavu stavební ekonomiky a řízení, kde vyučuje předměty týkající se nákladové a cenové analýzy, tvorby předpokládané hodnoty stavební zakázky zadavatele a nabídkové ceny zhotovitele v oblasti zadávání veřejných zakázek.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
FAQ - časté dotazy