LEKTOŘI

 • LEKTOR

  Ing. Petr Aigel, Ph.D.

  Ing. Petr Aigel, Ph.D.

  Odborník v oblasti tvorby a analýzy nákladů a cen stavebních prací a dodávek. Magisterský i doktorský studijní program v oboru Management stavebnictví vystudoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tématem disertační práce byla analýza ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla. V současné době působí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně jako odborný asistent na Ústavu stavební ekonomiky a řízení, kde vyučuje předměty týkající kalkulací nákladů se zvláštním zaměřením na kalkulace ve stavebnictví, zpracováním položkového rozpočtu stavebního objektu včetně podrobného výkazu výměr, nákladové a cenové analýzy.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Ing. Matěj Baloun

  Ing. Matěj Baloun

  Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2002, nejprve se zabýval malými IT zakázkami a od roku 2009 administruje veřejné zakázky v zadávacích řízeních podle zákona. Pracuje na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje na Odboru veřejných zakázek, přičemž je adminem elektronického nástroje NEN, a také projektovým manažerem projektů ze SF EU. Další činností, kterou se aktivně zabývá je práce pro CRR ČR, pro které kontroluje veřejné zakázky příjemců v IROP. V neposlední řadě pak na ŽL pomáhá obcím, městům, ale i jiným zadavatelům s veřejnými zakázkami a dotacemi, případně dodavatelům s podáváním nabídek. Ve volném čase se věnuje včelaření, myslivosti a lovecké hudbě.

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Marián Béreš

  Ing. Marián Béreš

  Ve své více než 10leté kariéře v nadnárodních společnostech prošel řadou pozic zejména v oblasti marketingu. Od roku 2003 se věnuje rozvojovým programům a koučování jako nezávislý konzultant. Zaměřuje se zejména na cílovou skupinu manažerů a obchodních týmů (regionální manažeři, KAM, obchodní zástupci, konzultanti, obchodní management). Má za sebou více než 5000 hodin lektorské činnosti a koučování různých stupňů managementu. 

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Mgr. Pavel Černý

  Mgr. Pavel Černý

  Pavel Černý se věnuje především případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí. Pravidelně zastupuje klienty ve sporech před Nejvyšším správním soudem, kde dosáhl precedenčních rozsudků v oblasti územního plánování. Podílel se na návrhu nového správního řádu. Je spoluautorem Průvodce novým správním řádem (Linde, 2006). V letech 2011 - 2017 byl členem Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Martin Daniš

  Mgr. Martin Daniš

  Veřejným zakázkám se profesionálně věnuje 6 let. Kromě práce na straně zadavatelů má bohaté zkušenosti i se zastupováním klientů na straně dodavatelů, a to při přípravě nabídek, komunikaci s veřejnými zadavateli, jakož i při uplatňování revizních postupů. Působil na Ministerstvu životního prostředí ČR. Momentálně pracuje ve společnosti VO SK, a.s. jako senior specialista procesů zakázek.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Jiří Dobčák

  Jiří Dobčák

  Školitel a metodik v oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 jako specialista na komplexní elektronizaci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Dále se věnuje využívání dalších elektronických systémů v rámci státní správy (aukce…). Značnou praxi načerpal jako vedoucí zákaznické podpory nejenom pro elektronická tržiště v rámci projektu NIPEZ, ale i dalších elektronických nástrojů. Rád čte, aktivně se věnuje hudbě (kytara) a víkendové turistice (hrady a zámky).

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Martin Dudek

  Ing. Martin Dudek

  Ing. Martin Dudek je ředitelem inspekčního orgánu A-TEST a certifikačního orgánu ATS Relsie se zaměřením na ověřování IT/IS technologií a produktů. Je auditorem a lektorem dalších certifikačních orgánů pro normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 a EN ISO 9001. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení eIDAS, elektronizace veřejných zakázek a informačních systémů veřejné správy.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

  Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

  Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity. Dále absolvoval na Mendelově univerzitě postgraduální studijní program zaměřený na oceňování podniků. Doktorský studijní program absolvoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tématem disertační práce bylo hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních investic. Je soudním znalcem v oboru ekonomika, se specializací na oceňování podniku, efektivnost veřejných stavebních investic a ekonomika veřejných zakázek. Působí na Stavební fakultě VUT v Brně jako ředitel výzkumného centra AdMaS, které se zabývá výzkumem pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií, a současně jako odborný asistent na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. V minulosti vedl útvar Facility management ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., kde měl na starosti správu budov, autoparku a interní služby. Dále působil jako místostarosta brněnské městské části a předseda Finančního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Dana Forýtková

  Mgr. Dana Forýtková

  Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Učitelství. Je lektorkou vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i širokou veřejnost. Je výbornou mentorkou, koučkou a pověřenou lektorkou ke Společnému vzdělávání MŠMT. Zaměřuje se na osobnostní sociální rozvoj, manažerské dovednosti, manažerské techniky v praxi a lektorské a konzultační dovednosti. V současné době působí také jako externí učitelka na Filozofické fakultě v Olomouci, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích i Slezské univerzitě v Opavě.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Silvia Grünzweigová

  Mgr. Silvia Grünzweigová

  Má bohaté, více než 10 leté zkušenosti s kontrolou veřejných zakázek v rámci eurofondových zakázek. Pracovala jako ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny SR, na Řídícím orgánu na Ministerstvu životního prostředí na oddělení kontroly veřejných zakázek a na oboru kontroly Úřadu pro veřejné zakázky. V roce 2012 patřila získala odbornou způsobilost pro veřejné zakázky. Od srpna 2016 působí na pozici senior konzultanta pro veřejné zakázky ve společnosti VO SK  a.s.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

  Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

  Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program LLM in Corporate Law na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nottingham Trent University. Zadávání veřejných zakázek se věnuje více než 10 let. Od roku 2005 vedl oddělení výběrových řízení v poradenské společnosti RAVEN Consulting, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.), od roku 2009 odbor implementace projektů ve stejné společnosti. V roce 2011 nastoupil na rektorát Masarykovy univerzity jako vedoucí odboru veřejných zakázek. Ve spolupráci s kolegy z odboru zajišťuje univerzitní centrální nákupy prostřednictvím dynamických nákupních systémů a rámcových smluv, řídí zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z operačních programů EU, koordinuje používání elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, poskytuje metodickou podporu univerzitním hospodářským střediskům a provádí kontrolní činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Příležitostně se věnuje přednáškové činnosti.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Ing. Jan Hajzler

  Mgr. Ing. Jan Hajzler

  Odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přednášející se věnuje problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS, dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a věnuje se publikační činnosti.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. David Horký, MBA

  Ing. David Horký, MBA

  Jednatel společnosti QCM, s.r.o a Syntaxit, s.r.o.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

  JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

  Magda je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Vladimír Kavan

  Ing. Vladimír Kavan

  Ing. Vladimír Kavan má cenné zkušenosti z oblasti řízení bezpečnosti informací, neboť v této oblasti dlouhodobě působil jak ve státní správě, tak v oblasti komerční sféry, kde v současnosti působí jako auditor a konzultant bezpečnosti informací. Díky praktickým zkušenostem a jeho osobního přístupu účastníci kurzu získávají velmi dobré znalosti o problematice řízení bezpečnosti informací.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

  Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

  Úspěšně absolvoval dva magisterské studijní programy z oblasti veřejných zakázek na Masarykově univerzitě v Brně. Následně zde absolvoval i postgraduální studijní programAdvokát, školitel v oblasti veřejných zakázek, praxe se zastupováním zadavatelů od roku 2006 se zaměřením na projekty spolufinancované z operačních programů, specialista na posuzování a hodnocení nabídek. Bohaté zkušeností má také s přednáškovou činností. Během své praxe dále organizoval zadávací řízení a věnoval se generální advokátní praxi. Sám či spolu s kolegy publikoval 8 odborných publikací se zaměřením na veřejné zakázky.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Radim Koseček

  Mgr. Radim Koseček

  Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Právu veřejných zakázek se věnuje od roku 2013. Aktuálně působí v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na právo veřejných zakázek a závazkové právo. Před nástupem do advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. působil mj. na právním oddělení odboru Veřejných zakázek Ministerstva financí, kde řešil vývoj koncepce a praktickou realizaci centralizovaného zadávání veřejných zakázek se zaměřením na využívání dynamických nákupních systémů. V oblasti práva veřejných zakázek se věnuje také přednáškové a publikační činnosti.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  JUDr. Robert Krč, Ph.D.

  JUDr. Robert Krč, Ph.D.

  Robert Krč je odborníkem na veřejné zakázky, PPP projekty a koncese. Je autorem nebo hlavním spoluautorem několika obsáhlých komentářů a publikací k zákonu o veřejných zakázkách. Má patnáctiletou praxi s veřejnými zakázkami (ÚOHS, projekty pořádané Evropskou komisí, právní poradenství týkající se veřejných zakázek, koncesí a PPP projektů). Pravidelně přednáší a publikuje o veřejných zakázkách.  Vyjednával za ČR v Radě EU ohledně změny přezkumných směrnic pro veřejné zakázky, která vyústila v přijetí směrnice č. 66/2007. Pravidelně publikuje a přednáší o veřejných zakázkách doma i v zahraničí. Dlouhodobě působil na projektu Evropské unie v Moldavsku, kde v letech 2014 a 2015 pomáhal s rozvojem PPP projektů a koncesí. Působil také jako expert v oblasti veřejných zakázek v Makedonii a Bosně a Hercegovině. Rovněž se se podílel na analýze legislativy sektorových koncesí pro Evropskou komisi.  Je korespondentem za ČR pro odborný časopis pro veřejné zakázky - European Procurement & Public Private Partnerships Law Review.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   Mgr. Veronika Kučerová

  Mgr. Veronika Kučerová

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala praxe na Městskem státnim zastupitelstvi v Brně a v advokatni kancelaři. Během studia se věnovala veřejným zakázkám, což vyústilo ve vypracování diplomové práce na toto téma. V roce 2018 nastoupila do společnosti QCM, s.r.o., kde se specializuje na právo veřejných zakázek se zaměřením na administrace.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

  Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

  Jan Lašmanský je zakládajícím společníkem a jednatelem AK Karo, Lašmanský & Partners. Před založením vlastní advokátní kanceláře působil více než 14 let ve dvou předních českých advokátních kancelářích, kde se specializoval zejména na veřejný sektor a regulaci. Účastnil se řady projektů (jak na straně zadavatelů, tak dodavatelů) v odvětvích zadávání veřejných zakázek a koncesí. Má rozsáhlé zkušenosti s projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), právním poradenstvím pro veřejnou sféru, architektonickými soutěžemi o návrh, obchodně-právními konzultacemi (obchodní a závazkové právo, FIDIC, M&A apod.) a zastupováním klientů před soudy a správními orgány. Rovněž se několik let podílel na auditech veřejných zakázek financovaných z prostředků Evropské unie, jejichž cílem byla kontrola dodržení správnosti postupů stanovených zákonem a příslušnými předpisy jednotlivých operačních programů. V roce 2011 obdržel ocenění Asociace PPP (Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru) za aktivní přístup a činnost v oblasti PPP v České republice. Je členem právní komise Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Během přípravy nového zákona o zadávání veřejných zakázek spolupracoval s MMR ČR na zpracování části důvodové zprávy k tomuto zákonu (RIA). Publikuje články v odborných časopisech, aktivně se věnuje přednáškové činnosti na konferencích a vede specializovaná školení především v oblasti veřejných zakázek.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Jana Leitnerová

  Jana Leitnerová

  Jsem komunikátorka na všech frontách. Žiju na sociálních sítích, školím, konzultuji a tvořím. 

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

  Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

  Působí na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší práci s klienty v pomáhajících profesích. V soukromé praxi je poradkyní, koučkou a terapeutkou specializovanou na systemický přístup, ve kterém absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik. Je autorkou mnoha odborných textů, členkou Výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a České pedagogické společnosti. Podílí se na vedení výzkumných grantů a evropských projektů. Spolupracuje s řadou neziskových organizací, je supervizorkou v zařízeních sociálních služeb. 

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   Mgr. Jan Malý

  Mgr. Jan Malý

  V roce 2017 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na téže fakultě studuje nyní doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Trestní právo. V rámci magisterského studia se účastnil celé řady soutěží a zahraničních studijních pobytů. Pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., zaměřuje se především na závazkové právo, ochranu osobních údajů a trestní právo s důrazem na trestní odpovědnost právnických osob. Pravidelně přednáší na odborných právnických konferencích.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. Jaroslav Mikyška

  Ing. Jaroslav Mikyška

  Absolvent stavební fakulty ČVUT a člen ČSSI pracuje aktuálně ve stavební společnosti Edikt a.s., kde má na starosti mj. metodické vedení obchodního oddělení v oblasti veřejných zakázek. Spolupracuje externě také s VŠTE v Českých Budějovicích, kde se podílí na výuce některých odborných předmětů. V minulosti působil mj. ve společnosti Hochtief CZ a.s., kde měl na starosti také zavádění nového informačního systému pro kalkulace a controlling, který byl přebírán od německého majoritního akcionáře firmy (překlady, školení, technickou podporu a tvorbu manuálů). Ve volném čase se nejraději věnuje svým třem synům, cestování a sportu.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Tomáš Motal

  Mgr. Tomáš Motal

  Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 2012 se věnuje právu veřejných zakázek a administraci veřejných zakázek. Ve společnosti QCM, s.r.o. má, mimo již uvedeného, na starosti vedení právního oddělení a metodickou a právně-analytickou činnost při vývoji elektronických nástrojů, které slouží k administraci veřejných zakázek. Mezi jeho koníčky se řadí výpočetní technika.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Filip Nečas

  Mgr. Filip Nečas

  Filip Nečas se zaměřuje na právní služby týkající se veřejného práva, výzkumu a vývoje a veřejných zakázek. Má řadu zkušeností s administrací výběrových řízení především na zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky. Poskytuje rovněž poradenství v oblasti veřejného zadávání v právu energetickém, na které se specializuje především.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Kateřina Neugebauerová

  Kateřina Neugebauerová

  Kateřina, Senior PPC Specialist, je držitelkou certifikace Google AdWords. V Dobrém webu se stará o reklamní kampaně středně velkých klientů, zejména e-shopů. 

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Ruben Oczko

  Ruben Oczko

  Školitel se zaměřením na elektronické zadávání všech druhů veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, elektronického tržiště Gemin, nástroje RSCZ pro centralizované zadávání veřejných zakázek a portálu elektronických aukcí eAUKCE.cz. Nejčastěji školí formou prezentace či aktivního workshopu. Praxí v oblasti elektronizace veřejných zakázek disponuje od roku 2011, předchozí zkušenosti čerpal v oblasti obchodu a komunikace. Ve volném čase se nejraději věnuje outdoor aktivitám.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Petr Pernica

  Mgr. Petr Pernica

  Absolvent magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2011 působí v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., a po složení advokátních zkoušek v roce 2015 s ní nadále spolupracuje jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na problematiku veřejného investování a závazkové právo. Před nástupem do advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil jako podnikový právník se zaměřením na veřejné zakázky a obchodní závazkové vztahy. Veřejným zakázkám se věnuje již více než 10 let.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Iveta Petřeková

  Mgr. Iveta Petřeková

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokát se věnuje dlouhodobě zejména civilnímu a obchodnímu právu a mezi její klienty patří jak fyzické osoby, tak obchodní korporace. S ohledem na generální zaměření její praxe se setkává s rozličnými případy ve sféře právní i osobní. Jako lektorka klade důraz zejména na praktické využití prezentované problematiky, což pro ni znamená nejen uvedení praktických příkladů a reálných postupů, ale také zhodnocení aktuální judikatury v dané oblasti. 

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Lukáš Pruška

  Mgr. Lukáš Pruška

  Absolvent magisterského studia ve studijním oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 působí v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., a to nejdříve jako praktikant, od roku 2012 jako advokátní koncipient a po složení advokátní zkoušky v roce 2016 s ní nadále spolupracuje jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na závazkové právo (včetně standardů FIDIC), problematiku veřejného investování a veřejných zakázek a stavební právo. V rámci své specializace publikuje články v odborných periodicích a věnuje se vzdělávací a přednáškové činnosti. Veřejným zakázkám se věnuje již od roku 2010.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku, Velké Británii a USA. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. 

   

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Jana Sadílková

  Mgr. Jana Sadílková

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Působila ve státní správě a od r. 2012, kdy nastoupila do společnosti QCM, s.r.o., se specializuje na právo veřejných zakázek se zaměřením na administrace. Zaměřuje se především na elektronické zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Ve volném čase se věnuje sportovním aktivitám.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. et Mgr. Jan Sedláček

  Mgr. et Mgr. Jan Sedláček

  Vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2011 působil jako manažer na Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně. Od roku 2014 se věnuje advokacii. V současné době je trvale spolupracujícím advokátem v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN. Odborně se již 8 let věnuje oblastem veřejného investování, korporátnímu právu, zejména obchodním závazkovým vztahům a due diligence. Dlouhodobě školí a publikuje v oboru veřejných zakázek a dotací. Během své praxe zastupoval několik veřejných institucí, ale také významné národní a nadnárodní korporace.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Michaela Strnadová

  Ing. Michaela Strnadová

  Je registrovaným daňovým poradcem, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z přidané hodnoty.  Působí jako senior konzultant v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V oblasti daňového poradenství pracuje od roku 1998.  Má bohaté zkušenosti s tuzemskými i zahraničními klienty z oblasti nemovitostí, služeb, výroby i obchodu.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

  Ing. Branislav Šarmír

  Ing. Branislav Šarmír

  Předseda představenstva společnosti VO SK, a.s. Vzdělání získal na Fakulte podnikového manažmantu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Působil v několika nadnárodních společnostech v oblasti telekomunikace a bankovnictví. Veřejnými zakázkami (verejným obstarávaním) se zabývá 8 let, zaměřuje se na ekonomický aspekt tendrování a na nastavení kritérií při vyhodnocení nabídek.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

   Mgr. Ondřej Šimíček

  Mgr. Ondřej Šimíček

  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity. Vzhledem ke svému působení ve společnosti Atlas Consulting patřil mezi metodiky právního informačního systému CODEXIS, který také v rámci předmětů právní informatiky externě přednášel jak na MU, tak na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jako nezávislý poradce obcí a poté jako advokátní koncipient s četnou klientelou mezi obcemi I. stupně využívá kombinace právního vzdělání a dlouhodobého působení jako radního a zastupitele zejména v oblasti veřejných zakázek, územního plánování, kulturních památek a církevních restitucí.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
 • LEKTOR

   František Švanda

  František Švanda

  Absolvoval Obchodní akademii, nyní dálkově studuje Vysokou školu podnikání a práva, obor Management IT. Ve veřejných zakázkách se pohybuje od roku 2006 - nejdříve jako Programátor, od roku 2011 jako Analytik.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Mgr. Petr Valenta, Ph.D.

  Mgr. Petr Valenta, Ph.D.

  Mgr. Petr Valenta, Ph.D., vzděláním pedagog, se od roku 2011 pohybuje v oblasti řízení (především vzdělávacích) projektů. Působil na mnoha pozicích v rámci projektových týmů (týmový manažer, projektový manažer, člen odborného týmu) ve státní i soukromé sféře, byl vedoucím projektové kanceláře. Má zkušenosti s přípravou a administrací projektů, realizoval řadu projektů financovaných z ESF i korporátních zdrojů. V současnosti je manažerem systémového projektu OP VVV a držitelem platného certifikátu PRINCE2 Practitioner.

  Výpis kurzů
 • LEKTOR

  Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

  Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

  Odborník v oblasti tvorby a analýzy nákladů a cen stavebních prací a dodávek. Magisterský i doktorský studijní program v oboru Management stavebnictví vystudoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tématem disertační práce bylo modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. V současné době působí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně jako odborný asistent na Ústavu stavební ekonomiky a řízení, kde vyučuje předměty týkající se nákladové a cenové analýzy, tvorby předpokládané hodnoty stavební zakázky zadavatele a nabídkové ceny zhotovitele v oblasti zadávání veřejných zakázek.

  Lektor nema žádné viditelné školení nebo semináře.
FAQ - časté dotazy