Zpět na výpis

Novinky

Co je dynamický nákupní systém a pro koho je určen?

20. 2. 2018

Dynamický nákupní systém umožňuje některým typům zadavatelů pořizovat zboží pružněji. Co to vlastně je a pro koho je určen?

Dynamický nákupní systém vznikl převedením evropské legislativy do původního zákona o veřejných zakázkách, odkud se přenesl i do současného zákona. Cílem jeho vzniku bylo rozšíření způsobů elektronického zadávání veřejných zakázek o transparentní a zároveň snadnější způsob zadávání.

Dobře zavedený dynamický nákupní systém dokáže zadavateli zajistit dostatečnou síť dodavatelů, kteří mezi sebou soutěží o konkrétní zakázku. Jednoduchý proces tak zadavatelům dokáže zajistit úspory a sníží množství administrativní zátěže, které na něj jiné zadávací procesy kladou.

Proč „dynamický“

Lhůta pro podání nabídek v DNS je i u nadlimitních zakázek zákonem stanovena na 10 dnů. U jiných způsobů výběrového řízení se zaměstnavatel může ocitnout v paradoxní situaci, kdy zaměstnancům chybí standardní a jinak snadno dostupné zboží, protože řízení není kvůli dlouhým lhůtám dosud ukončeno. Zkrácená lhůta u DNS celý proces výrazně urychlí.

DNS pro vysoké školy

Dynamický nákupní systém si oblíbily především vysoké školy. Je to zvláštní skupina zadavatelů, která jen v omezené míře využívá služeb elektronického tržiště nebo centrálního zadávání. Tito zadavatelé pomocí DNS pořizují nejčastěji výpočetní techniku, kancelářské potřeby nebo úklidové prostředky.

Problematika jazyka

Předpokladem zavedení dynamického nákupního systému je pořízení elektronického nástroje. Kamenem úrazu elektronických nástrojů bývá jazyk, protože většina nástrojů pracuje pouze v češtině (např. elektronický nástroj E-ZAK je na základě smlouvy ovšem možné převést i do angličtiny), které tak výrazně omezují nebo znemožňují účast zahraničních dodavatelů. Předmět zadávacího řízení nezřídka dodává jen jeden nebo dva zahraniční dodavatelé, kteří se tak k české zakázce dostávají jen obtížně. Právě u vysokých škol, které disponují zaměstnanci schopnými administrovat řízení i v anglickém jazyce, je účast pouze česky komunikujících zadavatelů zbytečně limitující.

Chcete se o dynamickém nákupním systému dozvědět více? Navštivte naše školení Veřejné zakázky – RÁMCOVÉ DOHODY A DNS pod vedením odborníka na právo veřejných zakázek, Mgr. Lukáše Prušky.

FAQ - časté dotazy