Zpět na výpis

Novinky

I čtvrtý ročník konference EVZ proběhl úspěšně

18. 9. 2017

I čtvrtý ročník konference EVZ proběhl úspěšně

Konference Elektronizace veřejných zakázek proběhla ve čtvrtek 14. září 2017 pod záštitou kraje Vysočina a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Cílem konference bylo již tradičně informovat o aktuálním vývoji na poli elektronizace veřejných zakázek v České republice a nově i na Slovensku. Přednášející se zaměřili především na praktické stránky aplikace zákona o veřejných zakázkách a zákona o registru smluv, velký prostor byl diskuzi, do které se zapojovali především účastníci z řad zadavatelů.

Konference konané v reprezentativních prostorách hotelů Occidental v netradičním zářijovém termínu letos navštívilo více než 160 účastníků a přednášejících. Celou akcí opět provázela moderátorka a redaktorka ČT 24 Michaela Hergetová. Díky patří také našim mediálním partnerům, časopisu Veřejná správa, časopisu pro města a obce, internetovému časopisu epravo.cz, aplikaci Mobilní rozhlas a časopisu Fórum.

Konference byla rozdělena do tří bloků ukončených panelovou diskuzí. První blok byl věnován problematice aktuálního stavu elektronizace a povinné elektronické komunikace, kterou přenesl jednatel společnosti QCM Ing. David Horký, MBA, a zhodnocení prvního roku účinnosti zákona o veřejných zakázkách s užitečnými tipy pro jeho budoucí aplikaci v praxi ve vynikající přednášce Mgr Adély Havlové, LL.M. z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Ve druhém bloku vystoupil opět Ing David Horký, MBA, který spolu s jednatelem společnosti Tendersystems s. r. o. Ing Janem Hrádkem předvedli jednotnou strategii elektronizace v období 2018-2020. Druhý blok v tomto ročníku obohatil i pohled k našim východním sousedům, ve kterém nám současný stav a další vývoj verejného obsataravanie /veřejných zakázek na Slovensku předvedl Ing. Bronislav Šarmír z VO SK, a. s. Blok ukončil dynamickou přednáškou o registru smluv Mgr. Libor Jarmič z advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s. r. o.

Po bohatém obědovém rautu vrcholila konference třetím blokem, ve kterém Mgr. Martin Hadaš, LL. M. Z Masarykovy univerzity v Brně předvedl své praktické zkušenosti s tím, že cena nemusí být jediným kritériem hodnocení nabídek ve veřejné soutěži. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. z Fakulty stavební VUT v Brně nám předvedl elektronizaci stavebních zakázek a investic. Konferenci zakončil Mgr. Ondřej Šimíček z AK Jiřího Mikundy v Kopřivnici přínosnou přednáškou o tvorbě vnitřních směrnic při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Věříme, že Vám čtvrtý ročník konference Elektronizace veřejných zakázek přinesl nejen mnoho nových poznatků, ale i inspiraci pro Vaši další práci.

Děkujeme Vám za účast i za Vaši důvěru. Těšíme se, že se s Vámi shledáme i v dalších ročnících.

FAQ - časté dotazy