Zpět na výpis

Novinky

Jak podávat nabídky na veřejné zakázky na Slovensku?

4. 12. 2017

Česko je poněkud malé odbytiště. S našimi východními sousedy, Slovenskem, jsme si blízcí nejen vzdáleností, ale i jazykem. Podávat nabídky na veřejné zakázky tak můžete i na Slovensku. Jen je třeba vědět, jak na to.

Systém veřejných zakázek (verejného obstarávania) na Slovensku je tomu českému hodně podobný. Stejně jako u nás vznikne i na Slovensku od října roku 2018 povinnost komunikovat v rámci veřejných zakázek plně elektronicky. Českým dodavatelům se tak otevře cesta snáze podat nabídky na slovenské veřejné zakázky. Ale jak to udělat?

Kde zakázky hledat?

Všechny nadlimitní a podlimitní zakázky najdete ve „Vestníku verejného obstaravania“, který vydává Úrad pro verejné obstaravanie.

Stejně jako v České republice si i na Slovensku konkurují centrální státní systém a systémy soukromých firem. Na centrálním systému EVO (elektronické verejné obstaravanie) se řádově nachází jen malý počet zakázek. Slovenská vláda sice v roce 2010 uložila ministrům a představitelům ústředních orgánů tento nástroj využívat, tuto povinnost jim ale neukládá zákon. EVO se navíc potýká s podobnými problémy jako český NEN (zákazníci si stěžují, že je pomalý, málo intuitivní a zastaralý), proto není mezi zadavateli příliš oblíben.

Podlimitní řízení se častěji nacházejí na oblíbenějším a méně problematickém Elektronickém kontraktačném systému (EKS), který spravuje Ministerstvo vnitra. Do budoucna by se měl rozšiřovat o další moduly, přestože je jeho další vývoj kritizován jako velice nákladný.

Nejoblíbenějšími soukromými elektronickými nástroji jsou nástroje společnosti eBIZ: Procurement (který můžeme přirovnat k českému Portálu pro vhodné uveřejnění), eZAKAZKY a eAUKCIE (jedná se o tržiště podobné českému Geminu). Dalšími poskytovateli elektronických nástrojů jsou například společnost Innovis nebo NAR markoting.

Ještě než podám nabídku

Ještě před podáním nabídky je vhodné se zapsat do „zoznamu hospodárských subjektov“-. Formuláře k tomu potřebné a doplňující informace najdete na webu Úradu pro verejné obstarávanie na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac-2a6.html

Do všech elektronických nástrojů je navíc nutné se registrovat.

U smluv s jednorázovým čerpáním nad 100 000 eur nebo s opakovaným plněním nad 250 000 eur je nutné se registrovat do Registru partnerov verejného sektora.

Kde získám další informace?

Potřebné informace získáte ze stránek Úradu pro verejné obstaravanie.

Nebo ještě lépe, přihlaste se na nové školení QCM Jak podávat nabídky na VZ na Slovensku, na kterém Vám slovenští odborníci vše názorně ukáží a vysvětlí. Kdo by to dokázal lépe než oni?

FAQ - časté dotazy