Zpět na výpis

Novinky

Jubilejní pátý ročník konference EVZ je za námi

24. 9. 2018

Ve čtvrtek 20. září 2018 se v pražském hotelu Occidental konal jubilejní pátý ročník konference Elektronizace veřejných zakázek, a to opět pod záštitou Kraje Vysočina a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Mediálními partnery akce byly časopisy Veřejná správa, Pro města a obce a Moderní obec, internetový magazín epravo.cz a portál Právní prostor. Všem zmíněným patří obrovský dík.

Celou akci v 9 hodin ráno před naplněným sálem zahájila moderátorka a redaktorka ČT 24 Michala Hergetová. Slavnostní uvítací projev pak pronesl Ing. David Horký, MBA, jednatel společnosti QCM. Dalších úvodních projevů se ujali pánové Mgr. Lubomír Šrámek za STMOÚ a Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. za Kraj Vysočina, který publikum rozesmál tematickým vtipem o zvířátkách, která elektronicky úspěšně zadala veřejnou zakázku.

Poté už přišly na řadu prezentace prvního bloku. Slova se opět ujal Ing. David Horký, MBA, který krátce pohovořil o aktuálním stavu elektronizace veřejných zakázek. Plynule se pak přešlo k představení nástroje FEN, které si vzal do režie Ing. Jan Hrádek ze společnosti Tender systems. Nakonec se slova ujal Ing. Stanislav Bogdanov z Ministerstva pro místní rozvoj, který celou prezentaci zakončil řečí o spolupráci s FEN a jednotné strategii elektronizace v budoucích letech.

Po půlhodinové pauze, při níž si návštěvníci pochutnali na výborném občerstvení, začal druhý blok konference. Ten odstartovala Mgr. Adéla Havlová, LL.M. z AK Havel, Holásek & Partners, která učinila exkurz do povinné elektronizace z hlediska práva a seznámila účastníky, co je od října čeká a nemine. Poté následovalo krátké nahlédnutí k sousedům. Ing. Branislav Šarmír z VO SK pohovořil o stavu a vývoji elektronizace veřejných zakázek na Slovensku. Druhý blok uzavřela prezentace Mgr. Petra Pernici z AK Fiala, Tejkal a partneři, který spolu s Ing. Davidem Horkým, MBA zhodnotil fungování elektronických nástrojů po dopadu GDPR.

Po vynikajícím obědovém rautu a odpolední kávě se účastníci opět sešli v sále, aby si vyslechli praktický příklad centrálního zadávání veřejných zakázek, který představila Mgr. Václava Kotrbová z Kraje Vysočina. Poté následovalo uvolněné povídání o open datech proložené několika příklady z praxe, a to v režii zakladatele Nadace Hlídač Státu Michala Bláhy. V poslední přednášce celé konference se opět více zabloudilo do právního prostředí. Mgr. Michal Hloušek z Frank Bold Advokáti osvětlil účastníkům principy elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek. Stejně jako předchozí dva, i poslední blok byl zakončen plodnou diskuzí se všemi přednášejícími.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem řečníkům i zúčastněným. Jsme nesmírně rádi, že jste v tento den byli s námi a věříme, že pro vás byla konference zajímavá a inspirativní.

Těšíme se na vás i v dalších ročnících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ - časté dotazy