Zpět na výpis

Novinky

Konec papíru aneb elektronická komunikace je tady!

18. 10. 2018

Den D je tady. 18. říjen 2018, v oblasti veřejných zakázek zřejmě nejskloňovanější datum posledních několika měsíců. Den, kdy mačkáme papír a zapínáme elektronické nástroje.

Od dnešního dne jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni komunikovat výhradně elektronicky, a to v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zasílání dokumentů v papírové podobě je (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) ze zákona vyřazeno. Povinnost elektronické komunikace platí i na zadávací řízení zahájená už před datem 18. října 2018.

Zadavatelé a dodavatelé spolu nyní musí komunikovat pouze prostřednictvím libovolného certifikovaného elektronického nástroje. Ty naše (E-ZAK a PVU) jsou na to náležitě připraveny. Podrobnější informace můžete najít v článku Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18. října 2018.

Tímto vám, milí zadavatelé a dodavatelé, přejeme do elektronického období mnoho sil a věříme, že s našimi elektronickými nástroji pro vás bude nová forma komunikace příjemná a bezproblémová.

FAQ - časté dotazy