Zpět na výpis

Novinky

Naučte se ovládat E-ZAK Smart

3. 2. 2020

E-ZAK Smart přinesl čerstvý vítr do zadávání veřejných zakázek pro menší zadavatele v loni na podzim. A protože už si tento nový nástroj získal mnoho příznivců, je potřeba je řádně proškolit.

Otevíráme pro vás E-ZAK SMART – workshop pro zadavatele PVU. Tento zcela praktický kurz zasvětí zadavatele, nejčastěji uživatele Portálu pro vhodné uveřejnění, do nového nástroje, který rozšiřuje možnosti využití elektronických zadávacích postupů.

Účastníci kurzu si prakticky projdou některý ze zadávacích postupů, ujasní si uveřejňovací povinnosti, a také se seznámí s Centrální databází dodavatelů (FEN). S oblíbeným lektorem Jiřím Dobčákem mohou probrat vše, co je ohledně nástroje zajímá. A v neposlední řadě si užijí krásný výhled na Brno a chutný catering.

Ovládat elektronické zadávací postupy budou muset zřejmě do budoucna všichni zadavatelé. Jedním z cílů Ministerstva pro místní rozvoj v souladu se schválenou Strategií elektronizace je postupné zavedení elektronizace veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Dá se očekávat, že bude požadováno uveřejňování informací a podporována elektronizace nákupního procesu.

FAQ - časté dotazy