Zpět na výpis

Novinky

NKÚ zveřejnil zprávu o stavu NEN

18. 4. 2016

Nástroj NEN stál 230 milionů korun a měl dva a půl roku zpoždění. Zatím se na něm soutěží jen minimum zakázek.

 

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil mimo jiné, jestli Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) účelně a efektivně vynaložilo peníze na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Kontroloři se zaměřili především na Národní elektronický nástroj (NEN), což je jedna ze součástí NIPEZ. Vybudování a provoz NIPEZ stály přibližně 700 milionů korun.
 

Podrobné informace si přečtěte přímo v tiskovÉ zprávě NKÚ ke KA č. 15/10 ze dne 18. 4. 2016: http://nku.cz/cz/media/nastroj-nen-stal-230-milionu-korun-a-mel-dva-a-pul-roku-zpozdeni--zatim-se-na-nem-soutezi-jen-minimum-zakazek--id8216/


 

FAQ - časté dotazy