Zpět na výpis

Novinky

Nová vyhláška k elektronickým nástrojům

9. 8. 2016

Ve Sbírce zákonů byla dne 8. 8. 2016 uveřejněna nová vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, která od 1. 10. 2016 nahradí stávající vyhlášku č. 9/2011 Sb.

FAQ - časté dotazy