Zpět na výpis

Novinky

Nový workshop pro administrátory

13. 3. 2018

Pro účastníky procesu zadávání a administrace veřejných zakázek je na letošní jaro připraven nový speciální kurz pod názvem WORKSHOP pro ADMINISTRÁTORY veřejných zakázek – Elektronická komunikace. „Cílem tohoto workshopu je seznámení s reálným prostředím elektronických nástrojů pro zadávání a správu veřejných zakázek tak, aby si účastníci osvojili tento specifický způsob komunikace a bezezbytku zvládli povinnosti, které přináší novela zákona o zadávání veřejných zakázek,“ říká Kateřina Tománková, manažerka vzdělávání a marketingu společnosti QCM.

Nová pravidla stanoví, že nejpozději od letošního října musejí všichni zájemci o zakázky od veřejných zadavatelů s těmito institucemi komunikovat pouze elektronickou formou. „Zasílání dokumentů v listinné podobě je až na výjimky vyloučeno. Zadavatelé tak nebudou oprávněni přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje,“ upozornilo ve svém prohlášení Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kurz, který společnost QCM připravuje na duben v Praze a květen v Brně, je určen zejména pro právníky, administrátory a všechny, kdo zastupují zadavatele v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. „U účastníků předpokládáme dobrou znalost zákona, v kurzu se už zaměříme přímo na technické řešení, na práci s elektronickým nástrojem a na reálné potřeby administrátorů. Pracujeme v reálném prostředí nástrojů E-ZAK a PVU,“ doplnila Kateřina Tománková.

Kurz je naplánován jako jednodenní, účastníci se prakticky seznámí se všemi kroky od přípravy nástroje pro nového zadavatele a založení zakázky přes evidenci zakázky, průběh lhůty pro podání nabídek, otevírání obálek a vyhodnocení nabídek až po elektronické aukce, výběr dodavatele a zadání či zrušení zakázky. „S účastníky kurzu pracujeme individuálně. Každý má k dispozici svůj počítač, v učebně je vždy maximálně patnáct lidí,“ popsal lektor kurzů Jiří Dobčák.

Exkluzivně pro účastníky kurzů má společnost QCM připravenu speciální zvýhodněnou nabídku na pronájem certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. „Tento kurz je možné, stejně jako mnoho dalších typů školení z oblasti veřejných zakázek, dotací a dalších zákonů, objednat přímo na webu QCM školení v sekci Školení a semináře, uzavřela manažerka Kateřina Tománková.

FAQ - časté dotazy