Zpět na výpis

Novinky

Obce a GDPR: Čeho se bojí starostové

30. 1. 2018

Mnoho anglických zkratek běžně nepoužíváme, o GDPR už jste ale všichni nejspíš slyšeli. Především, pokud jste starostou v menší obci. Máte se čeho bát?

Nařízení GDPR není bezúčelné. Aktuálně u nás platí legislativa z roku 1995, která se se situací v době internetu a sociálních sítí dokonale míjí. Přístup některých firem k osobním údajům je navíc poměrně tristní. Nařízení GDPR chrání také před zneužitím biometrických údajů, jako jsou scany očí nebo otisky prstů (více si přečtete v našem předchozím článku o GDPR), se kterými začínají některé banky experimentovat. Nařízení však klade velké nároky i na další subjekty, které přicházejí do styku s osobními údaji. A zvláště pro menší obce je změna v přístupu k osobním údajům poněkud skoková.

Pověřenec obce

Největší otázky vyvolává osoba pověřence pro osobní údaje. Zvlášť malé obce, ve kterých veškerý byrokratický aparát tvoří neuvolněný starosta a sekretářka v důchodu, mohou mít problém experta zaplatit. Ministerstvo vnitra vydalo metodiku, ve které stanovilo, že obce mohou pověřence sdílet. Jeden ale může pracovat pro maximálně deset obcí. Aby mohly obce pověřence sdílet, budou muset praktické záležitosti osobních údajů řešit svépomocí.

Vesnická kancelář

Další nároky jsou kladeny na způsob uchovávání osobních údajů a prostory, kde se tak děje. Od května bude nutné zálohovat v elektronické podobě, na mechanicky i softwarově zabezpečeném počítači, který není veřejně dostupný. Cena elektroniky klesá, nákup počítače tedy nemusí být dramatický problém. V obcích, které dosud vše řešily papírově, může být problém čas k převedení dokumentů do elektronické podoby. Vyšší náklady přinesou i nároky na prostory.

Obce mají strach nejen z nákladů, ale i sankcí. Podle vyjádření Úřad pro ochranu osobních údajů by pokuty neměly být likvidační. Panuje i strach z toho, aby se nové nařízení nestalo prostředkem šikany obecních úřadů.

Pokud se chcete vyhnout pokutám a nastavit optimálně pravidla ochrany osobních údajů, navštivte naše školení GDPR a s přihláškou neváhejte, školení se rychle zaplňují.

Nově jsme pro Vás připravili kurz GDPR pro školská zařízení nebo GDPR praktický workshop s postupy implementace.

FAQ - časté dotazy