Zpět na výpis

Novinky

Povinnosti statutárního orgánu obchodní korporace

8. 2. 2018

Přijali jste funkci statutárního orgánu obchodní korporace a nejste si jisti, jaké jsou Vaše povinnosti? Rozhodli jsme se popsat alespoň základní povinnosti určené zákonem. A jaké to jsou?

Stali jste se jednatelem společnosti nebo jiným statutárním orgánem obchodní korporace. Co s tím? Statutární orgán obchodní korporace je funkce vymezená svými pravomocemi a povinnostmi. Může jím být fyzická osoba, kolektiv nebo dokonce právnická osoba. Zákon ji vymezuje konstatováním, že je „oprávněn jednat jménem společnosti“. Jeho povinnosti tedy tuto funkci samy definují.

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře

„Péče řádného hospodáře“ je jedním z kouzelných sousloví, které se v nové úpravě občanského zákoníku objevily, české právní prostředí jej ale požívalo již dříve.  Občanský zákoník ji v §159 specifikuje i pro potřeby zastoupení: „ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“.

A jak tomu rozumět? Není třeba se zbytečně obávat. Péče řádného hospodáře nepředpokládá, že je člen statutárního orgánu vybaven všemi odbornými znalostmi, které s funkcí souvisejí. Povinností člena je ovšem rozpoznat, kdy je třeba odborná pomoc, a zajistit ji.

Informační povinnosti

Ještě než funkci přijmete, musíte zakladatele nebo korporaci informovat o několika stěžejních skutečnostech, například o insolvenčních řízeních nebo překážkách ve výkonu funkce. Pokud to neuděláte, nebude vaše jmenování platné.

Při samotném výkonu funkce máte pak povinnost informovat nejvyšší orgán korporace, že hrozí střet zájmů.

Zákaz konkurence

Se střetem zájmů blízce souvisí zákaz konkurence. Členové statutárního orgánu nesmí podnikat v podobném oboru podnikání jako sama společnost a nesmějí být ani členem jiné obchodní korporace s podobným předmětem podnikání.

Neplatí to absolutně. Podnikat můžete i v obdobném oboru, ostatní členové statutárního orgánu o tom ovšem musí vědět a s touto skutečností souhlasit. 

Vyjmenovali jsme jen základní povinnosti, které vyplývají ze zákona. Ty ostatní se budou lišit v závislosti na tom, jakou činností se korporace zabývá. Jaké to jsou a hlavně, jak se s tím vším správně vypořádat, se dozvíte na našem školení Statutární orgán obchodní korporace – práva, povinnosti a odpovědnost. Těšíme se na Vás!

FAQ - časté dotazy