Zpět na výpis

Novinky

Práva související s GDPR

19. 2. 2018

Nařízení GDPR přináší občanům lepší kontrolu nad svými osobními údaji a veřejné instituce si s tím budou muset poradit. Jaká práva nyní občané mají a co mohou požadovat?

Právo na přístup znamená pro občany především zákonnost zpracování osobních údajů. Každý člověk má právo vědět, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, být informován o postupech a průběhu jejich zpracovávání a především vědět, jaké důsledky může takový čin mít (zejména, pokud se takové informace objevují na veřejných i neveřejných profilech).

Toto právo má ovšem i negativní vymezení, při uplatňování tohoto práva by se mělo přihlížet a respektovat právo na obchodní tajemství nebo práva vyplývající z duševního vlastnictví.

Právo na opravu osobních údajů se uplatní tehdy, má-li subjekt podezření na nesprávnost údajů. Žádost o nápravu by mělo být možné podat elektronicky, zajistit tuto podmínku je povinností správce dat.

Právo na vymazání osobních údajů přináší do českého právního prostředí GDPR nově. Správce dat je povinen vymazat osobní údaje, pokud:

a) už neslouží svému účelu,

b) shromažďování je založeno na souhlasu subjektu, neexistuje další právní důvod ke zpracování údajů a subjekt souhlas odvolá,

c) subjekt vznese námitku proti zpracování,

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

e) chybí rodičovský souhlas se zpracováním údajů nezletilých,

f) výmaz nařídí právní předpis.

Právo být zapomenut je rozšířením práva na výmaz. Jedná se o kompletní vymazání veškerých odkazů na osobní údaje nebo jejich kopie. Protože se jedná o technicky nesmírně náročné opatření, bude v praxi dost obtížné toto právo uplatnit a subjekt bude muset takovou žádost podložit velmi závažnými důvody.

Přinesli jsme Vám jednoduchý přehled práv, jaká občanům přináší nařízení GDPR. Zejména pro školy, které zpracovávají údaje nezletilých, je tato situace velmi obtížná. Abyste zjistili, jak si s nimi poradit, navštivte naše nová školení s vynikající lektorkou JUDr. Ing. Magdou Janotovou, LL. M. GDPR - praktický workshop s postupy implementace a pro školy koncipované GDPR pro školy a školská zařízení.

FAQ - časté dotazy