Zpět na výpis

Novinky

Šluknov a jeho E-ZAK - příklad dobré praxe

4. 1. 2017

V soutěži PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2016 vyhodnotilo Ministerstvo vnitra město Šluknov a jeho E-ZAK jako příklad dobré praxe.

Loni poprvé Ministerstvo vnitra ČR hodnotilo v soutěži PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2016 také pověřené obecní úřady (dosud to byly jen úřady s rozšířenou působností). Městský úřad ve Šluknově v rámci hodnocení 183 pověřených obecních úřadů se jako jeden z velmi mála ocitl jako „příklad dobré praxe“ v brožuře Ministerstvo vnitra ČR, a to konkrétně se systémem E-ZAK.

Gratulujeme a přejeme i nadále příjemnou práci s E-ZAKem.

Citace z brožury:

Šluknov – Elektronický nástroj zadávání veřejných zakázek

Město Šluknov se nachází v okrese Děčín v Ústeckém kraji. www.mesto-sluknov.cz

Elektronizace znamená nižší administrativní zátěž a vyšší transparentnost

Šluknov dlouhodobě čelil nevyhovující praxi při zadávání veřejných zakázek. Dříve město řešilo veřejné zakázky odděleně v rámci každého odboru, neexistovalo jednotné a přehledné místo pro jejich zadávání a nedocházelo k dostatečnému zveřejňování. Takový postup byl často z řad orgánů města i občanů kritizován, o čemž svědčil například vysoký počet žádostí podaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím a týkajících se veřejných zakázek města,
a proto se město rozhodlo pro nápravu.

V současné době město veškeré své veřejné zakázky v hodnotě nad 300 tisíc Kč zveřejňuje
na jednom místě s pomocí elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek. Na aplikaci přitom přímo odkazuje z webových stránek města. Díky celkové elektronizaci procesu město posílilo efektivitu zakázek i jejich transparentnost. Jako hlavní klad se tedy jeví vysoký nárůst počtu zájemců o veřejné soutěžení, a tím i transparentnější postup. Jelikož se na server nahrávají také elektronické verze veškerých doprovodných dokumentů a uzavřených smluv, zásadně ubyla administrativní zátěž, kterou v minulosti představovalo předkládání fyzických dokumentů během kontrol. Administrativy ubylo také díky elektronické komunikaci
s dodavateli.                                                                                                                                   
                     

Důležité je vybrat přehledný a funkční nástroj

Takový výsledek ovšem nebyl hned. Nejdříve město muselo vytvořit novou vnitřní směrnici k realizaci veřejných zakázek, analýzu nákladovosti administrace veřejných zakázek, provést průzkum trhu s elektronickými nástroji a průzkum příkladů dobré praxe veřejných zadavatelů. Následoval výběr a zakoupení licence elektronického nástroje, propojení s Věstníkem veřejných zakázek  
a propagace služby mezi občany i potenciálními dodavateli.

Občané i samotní dodavatelé takto přehledný elektronický nástroj věnující se veřejným zakázkám vítají, což dokazuje například skutečnost, že od jeho zavedení město neeviduje žádnou žádost
o informace k veřejným zakázkám města. Do budoucna by město rádo přešlo na plně elektronický příjem nabídek a jejich hodnocení.

Viz brožura, str. 20

FAQ - časté dotazy