Zpět na výpis

Novinky

Změnil se zákon i obchodní smlouvy

23. 11. 2017

O revoluci v právu jsme toho slyšeli už hodně. Některé změny byly výrazné, jiné méně. Zjednodušení přístupu k obchodnímu právu je ovšem skutečně revoluční obrat, který bude bohužel přinášet i nové postupy. Podívejme se na základní přehled toho, co se v této oblasti událo.

Jednu z nejvýznamnějších změn, které nový občanský zákoník přinesl, je odstranění dvojkolejnosti úpravy obchodního a smluvního práva. Tedy pro laiky: v tuto chvíli se nově vzniklé smlouvy neřídí dvěma zákony, občanským a obchodním zákoníkem, ale pouze občanským zákoníkem. Zmizela tedy poněkud matoucí situace, kdy nebylo jasné, ve kterém zákoně hledat a čím se řídit. Do budoucna jde o velmi žádoucí stav. V této chvíli ale musíme měnit postupy, na které jsme byli zvyklí a které fungovaly.
 

Ukažme si tedy několik nejzásadnějších změn, které nová situace přinesla:

1. Větší míra smluvní volnosti

Nový občanský zákoník staví na staré římské zásadě: smlouvy se mají plnit, pacta sund servanda. V případě, že se všechny strany obsahem smlouvy již řídí, bude do budoucna obtížnější pro jednu z nich namítat její neplatnost. V případě pochybností se má tedy za to, že smlouva byla uzavřena.

2. Rozšiřuje se tzv. předsmluvní odpovědnost

Tady smlouva staví na další ze zásad občanského zákoníku, ochraně dobré víry. Vzniká zde nová povinnost poskytnout druhé straně skutkové a právní okolnosti, ze kterých může usuzovat na vážný zájem uzavřít smlouvu. Pokud v takové situaci nedojde k uzavření smlouvy bez oprávněného ospravedlnění jedné ze stran, odpovídá tato druhé straně za vzniklou škodu.

3. Vzniká větší prostor pro alternativní způsoby uzavření smlouvy

Krom standardního uzavření smlouvy vzniká větší prostor pro uzavření smlouvy ústní dohodou. Jako naprostou novinku zavedl nový občanský zákoník uzavření smlouvy dražbou. Kromě toho přejal z obchodního zákoníku další způsoby uzavření smlouvy, například veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku.
 

Smluvní právo jako takové zůstalo v podstatě stejné, kromě pohledu na něj se ale výrazně proměnily jeho postupy. Na to, abychom obsáhli všechny konkrétní změny, bychom ale potřebovali mnohem více prostoru. Pokud s obchodními smlouvami pracujete, doporučuji navštívit školení Jak správně uzavírat obchodí smlouvy, na kterém Vám JUDr. Ing. Magda Janotová, LL. M. všechny změny náležitě vysvětlí, osvětlí všechny nejasnosti a odpoví na Vaše otázky.

Zároveň upozorňuji, že se smlouvy mohou řídit i veřejným právem, zvažte proto podle charakteru svého podnikání, zda by nebylo vhodné navštívit i školení o veřejném registru smluv. Lednové  i pozdější termíny tohoto školení najdete na webu skoleni.qcm.cz.

FAQ - časté dotazy