Elektronické podání nabídek na VZ – ukázky nejrozšířenějších nástrojů

Akce proběhla

Praha - 21. 1. 2019
09:00 - 14:30

  • Cena / Lektoři

    Cena zahrnuje účast, výklad lektorů, školicí materiály, oběd, certifikát o absolvování.

    Lektoři - Ruben Oczko

    Akreditace kurzu - ne

  • Rozsah a náplň

    • Úvod do problematiky veřejných zakázek (základní pojmy a rozdíly - elektronický nástroj, tržiště, profil zadavatele)
    • Certifikace elektronických nástrojů dle zákona č. 134/2016 Sb. a její význam
    • Základní druhy veřejných zakázek, způsoby podání nabídky
    • Kde a jak vyhledávat veřejné zakázky a zadávací dokumentaci 
    • Ukázky registrace do jednotlivých systémů a orientace v prostředí 
      • Gemin, TENDERMARKET
      • E-ZAK, Tender arena, KDV, NEN
      • PVU, E-ZAKAZKY.CZ, profilzadavatele.cz
    • Práce s elektronickým podpisem
    • Ukázky podání elektronické nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů a tržišť
    • Účast v elektronické aukci
    • Dotazy a diskuse

Cíl kurzu

Hlavním cílem školení je názorně ukázat účastníkům, jak používat různé elektronické nástroje pro podání nabídek a komunikaci se zadavateli veřejných zakázek. Dále si ujasnit, kde a jak vyhledávat veřejné zakázky napříč profily zadavatelů a naučit se registrovat, podávat nabídky na veřejné zakázky či komunikovat elektronicky.

Elektronická komunikace mezi zadavatelem a uchazečem o veřejnou zakázku je dnes dle zákona již pro část zadavatelů povinná. Školení je zaměřeno především na dodavatele, uchazeče o veřejné zakázky. 

Program

  • 08:30 - 09:00
    Prezence účastníků - Coffee Break
  • 09:00 - 10:00
    Úvod do problematiky veřejných zakázek, certifikace
  • 10:00 - 10:15
    Přestávka
  • 10:15 - 11:00
    Kde a jak hledat veřejné zakázky
  • 11:00 - 11:45
    Ukázka profilů zadavatele, e-tržišť
  • 11:45 - 12:30
    Oběd
  • 12:30 - 14:15
    Ukázka elektronických nástrojů - registrace, popis prostředí, komunikace se zadavatelem, podání nabídky, elektronické aukce
  • 14:15 - 14:30
    Diskuze, závěr, předání certifikátů
  • Místo konání - Praha

    Hotel Occidental Praha 4
    Na Strži 1660/32, 140 00
    Praha


    Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šedivá
    Tel.: +420 731 563 905
    E-mail: martina.sediva@qcm.cz

REFERENCE

  • Byla jsem velice spokojena s výkladem. Byl srozumitelný, logický sled informací, fundovaný.

    Mgr. Macková Anna, Soukromá základní škola Lesná s.r.o., Brno

    GDPR pro školy a školská zařízení

  • Dobré, zajímavá tématika.

    Jaroslav Leplt, Město Šlapanice

    Obrana příjemců dotací

  • Školení bylo přínosné a dobře srozumitelné.

    Vladimíra Svobodová, Fokus Labe, z.ú.

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Se školením jsem byl spokojen. Splnilo mé očekávání.

    Martin Sýkora, AUTO-Tech Vinoř, s.r.o.

    Statutární orgán obchodní korporace - práva, povinnosti a odpovědnost

  • Lektor má dobrý, poutavý přednes, zkušenosti z praxe, přesně reaguje na dotazy. Spokojenost po všech stránkách.

    Jana Křížová, Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

    Veřejné zakázky - RÁMCOVÉ DOHODY A DNS

  • Tento kurz byl dobrou volbou. Lektor velmi profesionální a zkušený v tomto oboru, rychle a adekvátně odpovídal na dotazy. V neposlední řadě nám byl kurz zpříjemněn prostory hotelu Occidental a skvělým, chutným bufetem.   

    Michaela Holanová, Special Service International, spol. s r.o.

    Veřejné zakázky - nový zákon DETAILNĚ pro dodavatele

  • Stručné, jasné, v příjemném prostředí. Nejlepší školení, které jsem absolvovala. Děkuji.

    Xenie Rechcíglová, Univerzita Karlova, Koleje a menzy

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Téma byl velice pěkně uchopeno a předneseno, hodinotila jsem velice kladně příklady z praxe. Přednáška byla velice pěkná, děkujeme.

    Radmila Presová, Mendelova univerzita v Brně

    Obrana příjemců dotací

  • Zajímavé školení s novými pohledy na zadávání VZ.

    Jan Přibyl, společnost Vlastimil Zelený

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Školení proběhlo v pořádku, bylo přínosné a zajímavé. Pochvala lektorům za poutavé vykládání informací. 

    Lucie Jurkovičová, Šilhánek a Syn, a.s.

    Tvorba a podání nabídek na veřejné zakázky (elektronicky)

  • Školení bylo přínosné pro možnosti expanze na nový trh. Bylo o nás skvěle postaráno, profesionální školení.

    Jiří Švec, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Školení mi umožnilo zjistit jaký rozsah dat se musí evidovat a co se na nás valí jako na malou firmu, která nemá tým specialistů, kteří by se tím mohli soustavně zabývat.

    Eva Suchochlebová, AsisIMPORT s.r.o.

    Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU

  • Jako všechna školení QCM, i tohle na vysoké úrovni! Lektor Ruben Oczko – perfektní projev, vysvětlení problematiky, dotazy a reakce na problémy při workshopu. Občerstvení i stravování, prostředí konání školení – vše super. Mohu jen doporučit!

    Anna Svobodová, Úřad práce - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Seminář naplnil očekávání i obsah.

    Katarína Malárová, SP CSS, s.p. Praha

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Školení bylo přínosné, splnilo očekávání. Na dotazy bylo odborně reagováno.

    Hana Havlíčková, ČSSZ České Budějovice

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Náplň kurzu byla vyčerpávající, výhodou ale byla každopádně i znalost českého zákona ZZVZ a tím jsem se lépe orientovala ve výkladu, v pojmech. Každopádně je pro mě užitečné znát rozdíly a znát pravidla na Slovensku a vyvarovat se chyb při...

    Lenka Pažitková, Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Školení bylo vynikající právě tím, že bylo zaměřeno na T-E podmínky stavebních veřejných zakázek, na praktické aspekty tvorby "SP s VV". 

    Lydie Zbuzková, ČR Generální ředitelství cel

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Školení splnilo předpoklady, výklad byl ucelený a srozumitelný.

    Ing. Michaela Králová, Městské služby Vimperk, s.r.o.

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Podrobné, přehledné a srozumitelné školení.

    Mgr. Bohumil Cirek, Městská část Praha 3

    Veřejné zakázky - RÁMCOVÉ DOHODY A DNS

  • Velmi kvalitní a profesionální školení.

    Božena Zdeňková, Ministerstvo financí ČR

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • S obsahem i s lektorem jsme byli spokojeni.

    Lenka Železná, Vězeňská služba ČR GŘ

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Věcné, praktické a srozumitelné seznámení na příkladech s problematikou.

    Radka Hrabánková, SZŠ a VPŠZ Mladá Boleslav

    Tvorba zadávací dokumentace dle nového ZZVZ - workshop

  • Workshop byl velmi přínosný, získal jsem přehled o systému E-ZAK, který budu v budoucnu využívat.

    Jiří Vágner, Střední škola umění a designu a VOŠ Brno, p.o.

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Příjemné, srozumitelné a obsažné školení.

    Marie Šebestová, Základní odborová organizace při MV

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Srozumitelný výklad s dodržením obsahu.

    Eva Čechtická, EWAA s.r.o.

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Děkuji za uvedení do problematiky.

    Ludmila Kujalová, Agentura Valfia, s.r.o.

    Obrana příjemců dotací

  • Školení mi pomohlo zorientovat se v novinkách, které přinesl NOZ. 

    Petra Mládková, Ministerstvo financí

    Jak správně uzavírat obchodní smlouvy

  • Školitel velmi přívětivý, dobře připravená přednáška - zejména teorie.

    Květa Kubíčková, Město Vrbno pod Pradědem

    Obrana příjemců dotací

  • Školení bylo přínosné zejména prezentací konkrétních příkladů špatné a dobré praxe.

    Hana Botková, Vězeňská služba ČR GŘ

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Přehledné, ucelené školení k problematice rozpočtu (soupisu prací dodávek a služeb) dle vyhlášky 169/2016 Sb. s praktickými příklady.

    Ing. Miloslava Břicháčková, Krajský úřad Libereckého kraje

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Školení bylo přínosné, srozumitelné, ve velmi příjemném prostředí.

    Bc. Lenka Plodíková, Obec Dobrná

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Školení bylo přínosné a splnilo očekávání. Výklad byl srozumitelný, přehledný a prezentace na velmi dobré úrovni. Budu doporučovat.

    Roman Reichl, Horké lázně Karlova Studánka

    Profil zadavatele dle nového zákona - změny, elektronické postupy

  • Přínosné školení s detailním zaměřením na zadávání VZ v Geminu "krok za krokem". Dotazy byly velmi dobře zodpovězeny i s názorným příkladem. Školení se mi velmi líbilo.

    Lenka Fialová, Státní veterinární správa

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Školení bylo dobře zorganizováno, výklad školitele byl jasný a přehledný.

    Jitka Prášilová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

    Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - první zkušenosti

  • Měla jsem prostor zeptat se na konkrétní věci a dostalo se mi okamžité odpovědi. Příjemné prostředí. Spokojenost.

    Iveta Maisnarová, Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Školení bylo srozumitelné a vyčerpávající.

    Anna Žáková, SÚZ ČVUT v Praze

    GDPR - praktický workshop s postupy implementace

  • Přehledná prezentace, lektoři připraveni, na dotazy reagovali a srozumitelně odpověděli. Školení je přínosné.

    Michaela Lavičková, EUROVIA CS, a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Školení bylo velice příjemné. Školitel vše perfektně vysvětlil, dotazy zodpověděl, byl moc milý. Prezentace srozumitelná, praktické ukázky probrány dopodrobna. Školení předčilo má očekávání.

    Martina Tittlová, Městská veterinární správa v Praze

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Velmi přínosné a užitečné školení, které napomáhá při zvyšování zátěže administrace.

    Jana Krytinářová, Horská služba ČR, o.p.s.

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Úroveň srozumitelná, přednášející ochotný a velmi kvalifikovaný.

    Vlastimil Dvořák, Město Šlapanice

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Školení bylo věcné a odborné s uvedením výstižných případů z praxe. Velmi přínosné.

    Jolana Toffaninová, Generální dodávky staveb s.r.o.

    Statutární orgán obchodní korporace - práva, povinnosti a odpovědnost

  • Prezentace jasná, přehledná, odborně bylo školení na vysoké úrovni.

    Jana Bayerová, Městský soud v Praze

    Veřejné zakázky - zadávání VZMR a ZPŘ

  • Přínosné školení. Dobrý návod pro administraci VZ v systému www.vhodne-uverejneni.cz. 

    Martina Vacková, Město Velké Hamry

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Velmi podrobný návod, jak podat nabídku na VZ na Slovensku. Všechny dotazy zodpovězeny.

    Vendulka Šlechtová, OMEXOM GA Energo s.r.o.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Věcné, srozumitelné a přínosné školení. Děkuji.

    Jan Poul, Univerzita Karlova - Centrum Krystal

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Srozumitelný výklad, dodržení témat, názorné příklady.

    Jiří Lorenčík, IBR Consulting, s. r. o.

    Jak správně uzavírat obchodní smlouvy

  • Dobře organizované školení a vynikající školitel.

    Jiří Prokš, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

    Dotované veřejné zakázky

  • Školení splnilo moje očekávání. Co jsem potřeboval vědět, jsem se dozvěděl.

    Petr Lienert, EUROVIA CS, a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

FAQ - časté dotazy