Veřejné stavební investice – efektivní příprava, realizace a provoz

Akce proběhla

Praha - 8. 3. 2017
09:00 - 15:00

  • Cena / Lektoři

    Cena zahrnuje účast, výklad lektorů, školicí materiály, občerstvení, certifikát o absolvování.

    Lektoři - Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

    Akreditace kurzu - ne

  • Rozsah a náplň

    • Hodnocení investičních záměrů, volby priorit a posuzování variant.
    • Náklady životního cyklu staveb.
    • Hlavní zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání a zpracování žádosti o stavebním řízení.
    • Činnosti ve stavebnictví - povinnosti a práva zpracovatele dokumentace, ATD, TDI, BOZP, stavbyvedoucí.
    • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a firem podílejících se na výstavbě.
    • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady, stavební deník, vícepráce - méně práce, protokol o předání a převzetí, další dokumentace.
    • Vady projektové dokumentace, výkazu výměr a díla, záruky a reklamační řízení.
    • Věcná břemena, vstupy na pozemek, veřejně prospěšná technická a dopravní infrastruktura.
    • Otázky řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv duševního vlastnictví.
    • Vlastnická práva ve vztahu k výstavbě.
    • Smlouva o dílo na stavbu či projekt.
    • Ostatní smlouvy na inženýrskou a investorskou činnost.
    • Druhy průzkumů, zkoušek, určení jakosti a standardů, povinnost provádění zkoušek a měření.
    • Normy.
    • Sledování kvality při výstavbě, nejčastější problémy.
    • Řízení rizik.

Cíl kurzu

NOVINKA

Seznámit účastníky z řad zástupců veřejného sektoru s postupy efektivní volby variant veřejných projektů, přípravy zadání pro projekt, výběru projektanta a zhotovitele, managementu výstavby a provozování stavebního díla po dokončení. Upozornit na nejčastější chyby v procesu investiční výstavby veřejných staveb a poskytnout účastníkům doporučení, jak se jim vyhnout.

Program

  • 08:30 - 09:00
    Prezence účastníků - Coffee Break
  • 09:00 - 10:00
    Hodnocení investičních záměrů, volby priorit a posuzování variant, náklady životního cyklu staveb
  • 10:00 - 10:15
    Přestávka
  • 10:15 - 11:45
    Zadávání přípravných a podpůrných činností - (projektant, TDI, koordinátor BOZP atd.), druhy průzkumů, dokumentace stavby, majetkoprávní příprava, správní řízení
  • 11:45 - 12:30
    Obědový bufet
  • 12:30 - 13:30
    Výběr zhotovitele, smlouva o dílo
  • 13:30 - 14:15
    Dozor nad kvalitou při výstavbě, předání stavby a sledování provozu, řízení rizik
  • 14:15 - 15:00
    Závěr, diskuze, předání certifikátů
  • Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

    LEKTOR

    Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

    Více >
  • Místo konání - Praha

    Hotel Occidental Praha 4
    Na Strži 1660/32, 140 00
    Praha


    Kontaktní osoba: Kateřina Tománková
    Tel.: +420 538 702 732
    E-mail: katerina.tomankova@qcm.cz

REFERENCE

  • Úroveň srozumitelná, přednášející ochotný a velmi kvalifikovaný.

    Vlastimil Dvořák, Město Šlapanice

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Přínosné školení s detailním zaměřením na zadávání VZ v Geminu "krok za krokem". Dotazy byly velmi dobře zodpovězeny i s názorným příkladem. Školení se mi velmi líbilo.

    Lenka Fialová, Státní veterinární správa

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Pokud máte určité dotazy ke smlouvám, vřele doporučuji toto školení. Všechny naše dotazy byly zodpovězeny.

    Roman Zaňát, ŽPSV s.r.o.

    Jak psát obchodní smlouvy

  • Školení bylo srozumitelné a vyčerpávající.

    Anna Žáková, SÚZ ČVUT v Praze

    GDPR - praktický workshop s postupy implementace

  • Dobře organizované školení a vynikající školitel.

    Jiří Prokš, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

    Dotované veřejné zakázky

  • Školení v super prostorách, dobrý servis i lektor. Výklad udrží pozornost, vhodně předané užitečné informace

    Vladimír Straka, DYNATECH, s.r.o.

    Základy testování software

  • Srozumitelný výklad, dodržení témat, názorné příklady.

    Jiří Lorenčík, IBR Consulting, s. r. o.

    Jak správně uzavírat obchodní smlouvy

  • Školení mi pomohlo zorientovat se v novinkách, které přinesl NOZ. 

    Petra Mládková, Ministerstvo financí

    Jak správně uzavírat obchodní smlouvy

  • Lektor má dobrý, poutavý přednes, zkušenosti z praxe, přesně reaguje na dotazy. Spokojenost po všech stránkách.

    Jana Křížová, Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

    Veřejné zakázky - RÁMCOVÉ DOHODY A DNS

  • Prezentace jasná, přehledná, odborně bylo školení na vysoké úrovni.

    Jana Bayerová, Městský soud v Praze

    Veřejné zakázky - zadávání VZMR a ZPŘ

  • Workshop se mi velmi líbil, získané informace jsou pro mou práci přínosem. Doporučila bych tento workshop jako základ dalším zájemcům, kteří potřebují poptávat nebo nabízet VŘ.

    Jitka Jirušová, Vodňanská drůbež, a.s.

    Workshop NEN - ovládání nové verze pro dodavatele

  • Milý a odborný přístup školitele.

    Gabriela Petrželková, SOVIS a.s.

    Workshop NEN - ovládání nové verze pro dodavatele

  • Školení bylo přínosné a dobře srozumitelné.

    Vladimíra Svobodová, Fokus Labe, z.ú.

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Velmi přínosné a užitečné školení, které napomáhá při zvyšování zátěže administrace.

    Jana Krytinářová, Horská služba ČR, o.p.s.

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Workshop byl velmi přínosný, získal jsem přehled o systému E-ZAK, který budu v budoucnu využívat.

    Jiří Vágner, Střední škola umění a designu a VOŠ Brno, p.o.

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Výklad lektora srozumitelný, prokládaný příklady z praxe. Za mě hodnotím velmi pozitivně.

    Jana Kovářová, CERGOMONT s.r.o.

    Jak psát obchodní smlouvy

  • Zajímavé školení s novými pohledy na zadávání VZ.

    Jan Přibyl, společnost Vlastimil Zelený

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Školení bylo velice příjemné. Školitel vše perfektně vysvětlil, dotazy zodpověděl, byl moc milý. Prezentace srozumitelná, praktické ukázky probrány dopodrobna. Školení předčilo má očekávání.

    Martina Tittlová, Městská veterinární správa v Praze

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Velmi vysoká úroveň školitele, srozumitelně podané a formou prezentace předané informace, výborný servis - breakfast, oběd. Děkuji.

    Iva Frydrychová, Lékařská fakulta v Hradci Králové

    Novela zákona o finanční kontrole od 1.ledna 2020

  • Seminář naplnil očekávání i obsah.

    Katarína Malárová, SP CSS, s.p. Praha

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Měla jsem prostor zeptat se na konkrétní věci a dostalo se mi okamžité odpovědi. Příjemné prostředí. Spokojenost.

    Iveta Maisnarová, Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Školení mi umožnilo zjistit jaký rozsah dat se musí evidovat a co se na nás valí jako na malou firmu, která nemá tým specialistů, kteří by se tím mohli soustavně zabývat.

    Eva Suchochlebová, AsisIMPORT s.r.o.

    Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU

  • Náplň kurzu byla vyčerpávající, výhodou ale byla každopádně i znalost českého zákona ZZVZ a tím jsem se lépe orientovala ve výkladu, v pojmech. Každopádně je pro mě užitečné znát rozdíly a znát pravidla na Slovensku a vyvarovat se chyb při...

    Lenka Pažitková, Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Podrobné, přehledné a srozumitelné školení.

    Mgr. Bohumil Cirek, Městská část Praha 3

    Veřejné zakázky - RÁMCOVÉ DOHODY A DNS

  • Přehledná prezentace, lektoři připraveni, na dotazy reagovali a srozumitelně odpověděli. Školení je přínosné.

    Michaela Lavičková, EUROVIA CS, a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Přínosné školení. Dobrý návod pro administraci VZ v systému www.vhodne-uverejneni.cz. 

    Martina Vacková, Město Velké Hamry

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Jako všechna školení QCM, i tohle na vysoké úrovni! Lektor Ruben Oczko – perfektní projev, vysvětlení problematiky, dotazy a reakce na problémy při workshopu. Občerstvení i stravování, prostředí konání školení – vše super. Mohu jen doporučit!

    Anna Svobodová, Úřad práce - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

    Workshop E-ZAK - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Školitel velmi přívětivý, dobře připravená přednáška - zejména teorie.

    Květa Kubíčková, Město Vrbno pod Pradědem

    Obrana příjemců dotací

  • Školení splnilo moje očekávání. Co jsem potřeboval vědět, jsem se dozvěděl.

    Petr Lienert, EUROVIA CS, a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Školení bylo vynikající právě tím, že bylo zaměřeno na T-E podmínky stavebních veřejných zakázek, na praktické aspekty tvorby "SP s VV". 

    Lydie Zbuzková, ČR Generální ředitelství cel

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Obsahově přehledné, přínosné a přednášejícím srozumitelně látka prezentována. Škoda jen, že nebylo o hodinu delší, závěrečný finiš byl moc rychlý.

    S. Stejskal, Cendis s.p.

    Veřejné zakázky speciálně pro obce, městyse a města

  • Byla jsem velice spokojena s výkladem. Byl srozumitelný, logický sled informací, fundovaný.

    Mgr. Macková Anna, Soukromá základní škola Lesná s.r.o., Brno

    GDPR pro školy a školská zařízení

  • Velmi kvalitní a profesionální školení.

    Božena Zdeňková, Ministerstvo financí ČR

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Školení bylo věcné a odborné s uvedením výstižných případů z praxe. Velmi přínosné.

    Jolana Toffaninová, Generální dodávky staveb s.r.o.

    Statutární orgán obchodní korporace - práva, povinnosti a odpovědnost

  • Školení bylo přínosné, srozumitelné, ve velmi příjemném prostředí.

    Bc. Lenka Plodíková, Obec Dobrná

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Seminář byl velice pěkně strukturovaný. Výborná byla také prezentace, kterou jste poslali před zahájením semináře, takže jsem si mohla do textu dělat poznámky. Skvělé byly také názorné ukázky podávání veřejných zakázek.

    Veronika Ondryášová, SWIETELSKY stavební s.r.o.

    Elektronické podání nabídek na VZ – ukázky nejrozšířenějších nástrojů

  • Věcné, praktické a srozumitelné seznámení na příkladech s problematikou.

    Radka Hrabánková, SZŠ a VPŠZ Mladá Boleslav

    Tvorba zadávací dokumentace dle nového ZZVZ - workshop

  • Téma byl velice pěkně uchopeno a předneseno, hodinotila jsem velice kladně příklady z praxe. Přednáška byla velice pěkná, děkujeme.

    Radmila Presová, Mendelova univerzita v Brně

    Obrana příjemců dotací

  • Školení bylo velmi přínosné. Ujasnil jsem si terminologii v oblasti testování. Dozvěděl jsem se nové věci, ve kterých se budu chtít dále vzdělávat.

    Jakub Lovas, DYNATECH s.r.o.

    Základy testování software

  • S obsahem i s lektorem jsme byli spokojeni.

    Lenka Železná, Vězeňská služba ČR GŘ

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Výklad byl dobře vysvětlen na příkladech z praxe, kdy bylo možné si konkrétní problematiku lépe představit a pochopit její řešení.

    E. Stejskalová, BYTES Tábor s.r.o.

    Veřejné zakázky speciálně pro obce, městyse a města

  • Srozumitelný výklad s dodržením obsahu.

    Eva Čechtická, EWAA s.r.o.

    Workshop PVU - elektronické zadávání VZ (PC učebna)

  • Školení bylo přínosné pro možnosti expanze na nový trh. Bylo o nás skvěle postaráno, profesionální školení.

    Jiří Švec, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Děkuji za uvedení do problematiky.

    Ludmila Kujalová, Agentura Valfia, s.r.o.

    Obrana příjemců dotací

  • Školení proběhlo v pořádku, bylo přínosné a zajímavé. Pochvala lektorům za poutavé vykládání informací. 

    Lucie Jurkovičová, Šilhánek a Syn, a.s.

    Tvorba a podání nabídek na veřejné zakázky (elektronicky)

  • Školení splnilo předpoklady, výklad byl ucelený a srozumitelný.

    Ing. Michaela Králová, Městské služby Vimperk, s.r.o.

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Školení bylo ve srozumitelné formě i pro začátečníky. Je dobré, že lektor necitoval jen zákon a používal i příklady.

    Ing. Vladimíra Nězgodová, VOP CZ, s.p.

    Veřejné zakázky - zadávání VZMR a ZPŘ (vč. odpovědného zadávání)

  • Se školením jsem byl spokojen. Splnilo mé očekávání.

    Martin Sýkora, AUTO-Tech Vinoř, s.r.o.

    Statutární orgán obchodní korporace - práva, povinnosti a odpovědnost

  • Srozumitelný seminář, lektor příjemný a pohodový chlapík

    D. Prokop, Stavební a pece, spol. s.r.o.

    Workshop - Jak podat nabídku elektronicky?

  • Přehledné, ucelené školení k problematice rozpočtu (soupisu prací dodávek a služeb) dle vyhlášky 169/2016 Sb. s praktickými příklady.

    Ing. Miloslava Břicháčková, Krajský úřad Libereckého kraje

    Technicko-ekonomické podmínky stavebních zakázek

  • Školení bylo dobré, bylo znát, že ho vede člověk z praxe, který nezahlcuje posluchače zbytečným teoretizováním. Materiál ke školení byl dobře zpracovaný.

    Jindřich Kysela, OSC, a.s.

    Základy testování software

  • Příjemné, srozumitelné a obsažné školení.

    Marie Šebestová, Základní odborová organizace při MV

    Aktuální otázky pracovního práva

  • Školení bylo přínosné a splnilo očekávání. Výklad byl srozumitelný, přehledný a prezentace na velmi dobré úrovni. Budu doporučovat.

    Roman Reichl, Horké lázně Karlova Studánka

    Profil zadavatele dle nového zákona - změny, elektronické postupy

  • Školení bylo dobře zorganizováno, výklad školitele byl jasný a přehledný.

    Jitka Prášilová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

    Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - první zkušenosti

  • Tento kurz byl dobrou volbou. Lektor velmi profesionální a zkušený v tomto oboru, rychle a adekvátně odpovídal na dotazy. V neposlední řadě nám byl kurz zpříjemněn prostory hotelu Occidental a skvělým, chutným bufetem.   

    Michaela Holanová, Special Service International, spol. s r.o.

    Veřejné zakázky - nový zákon DETAILNĚ pro dodavatele

  • Školení bylo přínosné, splnilo očekávání. Na dotazy bylo odborně reagováno.

    Hana Havlíčková, ČSSZ České Budějovice

    Nové e-tržiště Gemin v kostce pro zadavatele

  • Velmi podrobný návod, jak podat nabídku na VZ na Slovensku. Všechny dotazy zodpovězeny.

    Vendulka Šlechtová, OMEXOM GA Energo s.r.o.

    Jak podávat nabídky na VZ na SLOVENSKU

  • Dobré, zajímavá tématika.

    Jaroslav Leplt, Město Šlapanice

    Obrana příjemců dotací

  • Školení bylo přínosné zejména prezentací konkrétních příkladů špatné a dobré praxe.

    Hana Botková, Vězeňská služba ČR GŘ

    Jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

  • Věcné, srozumitelné a přínosné školení. Děkuji.

    Jan Poul, Univerzita Karlova - Centrum Krystal

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

  • Stručné, jasné, v příjemném prostředí. Nejlepší školení, které jsem absolvovala. Děkuji.

    Xenie Rechcíglová, Univerzita Karlova, Koleje a menzy

    Registr smluv v praxi, novela a sankce od 1. 7. 2017

FAQ - časté dotazy