Zpět na výpis

Novinky

Práva statutárního orgánu obchodní korporace

26. 2. 2018

Jak si poradit ve funkci statutárního orgánu obchodní korporace?  Co Vám toto postavení přináší?

Vyjmenovali jsme si povinnosti, které vzniknou osobám v postavení statutárního orgánu. Přináší toto postavení i nějaká práva?

Právo na odstoupení z funkce

Zákon umožňuje statutárnímu orgánu odstoupit z funkce, žádné důvody k tomu ale nevyjmenovává. Stejně tak neupravuje zákon ani způsob oznámení, je tedy možné učinit tak i neformálně. Podmínkou ale je, že se informace musí bezpečně dostat k příslušnému orgánu. Funkce pak standardně (ze zákona) končí uplynutím jednoho roku od doručení oznámení.

Toto všechno lze předem upravit ve společenské smlouvě nebo ve smlouvě o výkonu funkce. Občanský zákoník upřednostňuje znění smlouvy před zněním zákona (mimo některá ustanovení, ve kterých je to ovšem uvedeno), platit bude tedy to, co si strany dohodnou.

Statutární orgán také nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Ani toto zákon nikde konkrétně nespecifikuje. Ze soudní praxe ale můžeme doložit situaci, kdy statutární orgán opouštěl korporaci v době jednání o důležité smlouvě, jejíž uzavření bylo tímto zmařeno.

Právo na informace

Statutární orgán má právo získat všechny potřebné informace k výkonu své funkce. Ostatní orgány nebo společnosti jej musí informovat o všech svých rozhodnutích a jiných relevantních informacích.

Právo na odměnu

Býti statutárním orgánem je funkce čestná, nemusí být ale bezplatná. Odměnu je ale nutné sjednat ve smlouvě.  Dříve platilo, že pokud nebyla odměna sjednána ve smlouvě, jednalo se o částku pro tuto situaci obvyklou. Nyní Občanský zákoník říká, že: není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.“ V případě, že není smlouva schválena včas z důvodů vzniklých ze strany obchodní korporace, má statutární orgán nárok na obvyklou odměnu.

Svá zákonná práva už znáte. Ta, která vyplývají z konkrétní situace, můžete probrat na školení Statutární orgán obchodní korporace – práva povinnosti a odpovědnost. Tam se dozvíte i to, jak si se vzniklou situací poradit. Těšíme se na Vás!

FAQ - časté dotazy