6. ročník konference ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – výměna zkušeností, novinky a trendy

4 235 Kč vč. DPH

Akce proběhla

Praha - 18. 9. 2019
08:30 - 15:00

 • Moderuje: Michala Hergetová

  Je televizní ekonomická redaktorka a novinářkaV roce 2005 se stala ekonomickou redaktorkou v České televizi. Moderuje pořad Ekonomika na zpravodajském kanálu ČT24.

   

 • Pod záštitou:

  Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s. 

  Krajského úřadu Kraje Vysočina

        

Cíl konference:

Letošní ročník konference přináší širokou nabídku poutavých témat a zajímavé řečníky. A budeme se dívat hlavně do budoucnosti. Probereme, jak to bude s elektronizací veřejných zakázek v roce 2020. Zkusíme si odpovědět na otázku, jaké bude digitální Česko. Podíváme se, jaké jsou plány a realita MMR v oblasti elektronizace veřejných zakázek. Ale také Vám poradíme, jak mít elektronické zakázky právně správně a co znamená kybernetická bezpečnost pro zadavatele. Konference je opět i prostorem pro výměnu zkušeností mezi zadavateli, uživateli elektronických nástrojů.

Přednášející:

Ing. David Horký, MBA, jednatel společnosti, QCM, s.r.o.; Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Adéla Havlová, LL.M., partnerka, AK Havel, Holásek & Partners; Mgr. Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj; Ing. Dana Buřičová, Bc. Martin Hadrava, odbor analýz a podpora řízení, Kraj Vysočina; Michal Bláha, Nadace Hlídač StátuIng. Jan Dienstbier, Viceprezident, Český institut manažerů informační bezpečnosti.

 

O čem budeme letos hovořit?

-  Veřejné zakázky elektronicky v roce 2020 (Ing. David Horký, MBA)

- ​ Současnost a budoucnost elektronického zadávání z pohledu MMR - ​(NIPEZ 2.0, ROZZA) - (Ing. Stanislav Bogdanov)

-  ​Elektronizace zakázek právně správně (Mgr. Adéla Havlová, LL.M)

-  Problematika elektronické komunikace v zadávacích řízeních z pohledu gestora ZZVZ (Mgr. Markéta Adámková)

- ​ Centrální nákupy – jak bude kraj Vysočina nakupovat v příštích letech? (Ing. Dana Buřičová, Bc. Martin Hadrava)

​-  Nezapomnělo Digitální Česko na zakázky? (Michal Bláha)

​-  Jsou Vaše elektronické zakázky v bezpečí? Kybernetická bezpečnost pro zadavatele (Ing. Jan Dienstbier)

 

Cena:

Včasné přihlášení do 20. 8. 2019 za cenu: 3 509 Kč vč. DPH za osobu*
* V ceně je zahrnuta účast, materiály z prezentací, výklad řečníků, občerstvení, oběd, certifikát o absolvování. V ceně není zahrnuto ubytování, které si hradí každý účastník sám.

Od 21. 8. 2019 za cenu: 4 719 Kč vč. DPH za osobu*
* V ceně je zahrnuta účast, materiály z prezentací, výklad řečníků, občerstvení, oběd, certifikát o absolvování. V ceně není zahrnuto ubytování, které si hradí každý účastník sám.

 

* Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu  a časového uspořádání konference bez předchozího oznámení.

 

 

Program

 • 8:30 - 9:00
  Registrace účastníků konference - Coffee Break I
 • 9:00 - 9:05
  Slavnostní zahájení - Ing. David Horký, MBA (QCM, s.r.o.)
 • 9:05 - 9:10
  Zdravice - Mgr. Lubomír Šrámek (STMOÚ - Město Tábor)
 • 9:10 - 9:15
  Zdravice - Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr.h.c. (Kraj Vysočina)
 • 9:15 - 9:45
  Veřejné zakázky elektronicky v roce 2020 - Ing. David Horký, MBA (QCM, s.r.o.)
 • 9:45 - 10:15
  Součastnost a budoucnost elektronického zadávání z pohledu MMR - Ing. Stanislav Bogdanov (MMR)
 • 10:15 - 10:30
  Diskuze k bloku I.
 • 10:30 - 11:00
  Přestávka - Coffee Break II.
 • 11:00 - 11:30
  Veřejné zakázky právně správně - Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (AK Havel, Holásek & Partners)
 • 11:30 - 12:00
  Problematika elektronické komunikace v zadávacích řízeních z pohledu gestore ZZVZ - Mgr. Markéta Adámková (MMR)
 • 12:00 - 12:15
  Diskuze k bloku II.
 • 12:15 - 13:15
  Přestávka - Obědový raut
 • 13:15 - 13:40
  Centrální nákupy - jak bude kraj Vysočina nakupovat v příštích letech? - Ing. Dana Buřičová, Bc. Martin Hadrava (Kraj Vysočina)
 • 13:40 - 14:05
  Nezapomnělo digitální Česko na zakázky? - Michal Bláha (Nadace Hlídač Státu)
 • 14:05 - 14:25
  Jsou Vaše elektronické zakázky v bezpečí? Kybernetická bezpečnost pro zadavatele - Ing. Jan Dienstbier (Český institut manažerů informační bezpečnosti)
 • 14:25 - 14:35
  Diskuze k bloku III.
 • 14:35 - 15:00
  Závěr konference - předání certifikátů a dárků

 

 

   Mediální partneři    

 

 

 

 

 

 
 

 

    

                               

                

 

 • Místo konání - Praha

  Hotel Occidental Praha 4
  Na Strži 1660/32, 140 00
  Praha

  Organizátor: Pavlína Jochlíková
  Tel.: +420 702 087 311
  E-mail: skoleni@qcm.cz


FAQ - časté dotazy