Konference - Budoucnost zadávání veřejných zakázek v ČR

0 Kč vč. DPH

Akce proběhla

Praha - 14. 9. 2021
09:00 - 12:00

 • Moderuje:

  Kateřina Tománková, manažerka konference QCM, s.r.o.

  Cena: 

  Konference je pro klienty QCM zcela zdarma!  Z kapacitních důvodů žádáme o přihlášení maximálně 2 zástupců za organizaci.  

  * Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu  a časového uspořádání konference bez předchozího oznámení.

  * Konference se bude konat po pečlivém zvážení všech rizik aktuální epidemiologické situace a zcela v souladu s platnými právními předpisy, mimořádnými  opatřeními a případnými dalšími omezeními, platnými v době konání této akce. Není však vyloučena úprava podmínek nebo zrušení akce dle vývoje epidemiologické a bezpečnostní situace v ČR i v lokalitě konání.

 • Přednášející:

  Hosté: Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru národních a EU informačních systémů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Za QCM: Ing. David Horký, MBA, jednatel společnosti, Ing. Petr Šuráň, Jiří Dobčák a další...

   

Cíl konference:

Cílem konference je představení budoucnosti veřejného zadávání v České republice. Ukážeme si, jak usnadnit zadávací postupy a vyřešit nedostatek zájemců o veřejné zakázky. Dále vás seznámíme s novinkami v oblasti veřejných zakázek a chystaných produktech, díky kterým neustále zlepšujeme zadávání veřejných zakázek. Konference především poskytne široký prostor pro setkávání, sdílení znalostí a zkušeností mezi zadavateli, uživateli elektronických nástrojů.

 

O čem budeme hovořit?

 

1. Ministerstvo pro místní rozvoj - Strategie elektronizace 2021 - 2030

Představení strategie elektronizace veřejných zakázek na období 2021 - 2030 v podání ředitele odboru národních a EU informačních systémů MMR.

2. Stav elektronizace veřejných zakázek a připravenost na plnění strategie

Jak jsou současné systémy na elektronizaci veřejných zakázek připraveny na plnění strategie? Kde mohou pomoci s procesem nebo kvalitou zadávacích řízení?

3. Expertní systém MANAŽER VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Implementace principů manažerského řízení do oblasti veřejného zadávání - jak porozumět zadávacím procesům v organizaci.

4. Novinky v elektronickém nástroji E-ZAK

Novinky v systému na elektronizaci zadávacích řízení, práce s Centrální databází dodavatelů, řešení pro centrální nákupy, odpovědné veřejné zadávání.

5. Portál pro vhodné uveřejnění - nejnovější služby a funkcionality

Představení nové verze Portálu pro vhodné uveřejnění, nejrozšířenějšího nástroje pro zadávání veřejných zakázek v ČR. 

 

6. Informační systém projektových záměrů MMR na produktu e-forms

Praktické ukázky systému elektronické komunikace (e-forms) na realizovaných projektech.

Pojďme se opět setkat...

Pořadatel konference 

 

   

Program

 • 8:00 - 9:00
  Registrace účastníků - Coffee Break
 • 9:00 - 9:15
  Zahájení a úvod - Ing. David Horký, MBA, jednatel společnosti QCM
 • 9:15 - 9:45
  MMR - Strategie elektronizace 2021 - 2030 - Ing. Stanislav Bodganov, MMR
 • 9:45 - 10:15
  Stav elektronizace veřejných zakázek a připravenost nástrojů na plnění strategie - Ing. David Horký, MBA
 • 10:15 - 10:30
  Panelová diskuze k 1. bloku
 • 10:30 - 11:00
  Přestávka - Coffee Break
 • 11:00 - 11:15
  Expertní systém Manažer veřejných zakázek - Ing. David Horký, MBA
 • 11:15 - 11:30
  Novinky v elektronickém nástroji E-ZAK - Jiří Dobčák
 • 11:30 - 11:45
  Portál pro vhodné uveřejnění - nejnovější služby a funkcionality - Ing. Petr Šuráň
 • 11:45 - 12:00
  Informační systém projektových záměrů MMR na produktu eforms - Ing. Petr Šuráň
 • 12:00 - 12:15
  Panelová diskuze k 2.bloku
 • 12:15 - 13:00
  Závěr, oběd formou rautu
 • Místo konání - Praha

  Hotel Occidental Praha 4
  Na Strži 1660/32, 140 00
  Praha

  Organizátor: Pavlína Jochlíková
  Tel.: +420 702 087 311
  E-mail: skoleni@qcm.cz


FAQ - časté dotazy